FNs framtidspakt under lupen i Nairobi

I mai var 2158 deltakere fra 115 nasjonaliteter samlet i Nairobi, Kenya, for FNs sivilsamfunnskonferanse. Over 40 prosent av deltakerne var under 35 år. Også FNs generalsekretær António Guterres var til stede.

FNs framtidspakt under lupen i Nairobi

Rundt 2000 aktivister fra hele verden var i mai samlet til en todagers konferanse i Nairobi. FNs framtidstoppmøte og den tilhørende framtidspakten sto sentralt på agendaen.

Konferansen var den 69. i rekken av FNs sivilsamfunnskonferanser, og den første som ble arrangert i Afrika.

- Afrikanske lands betydning for verdens utvikling gjennomsyret konferansen, både tematisk og ved at rundt 70 prosent av deltakerne var afrikanske sivilsamfunnsrepresentanter, sier generalsekretær i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen, som representerte norsk sivilsamfunn i Nairobi.

Flere dokumenter

I september vil verdens ledere samles til FNs framtidstoppmøte (Summit of the Future). Her skal de vedta en framtidspakt (Pact for the Future), i tillegg til de to vedleggene Global Digital Compact og Declaration for Future Generations. I Nairobi var det heftige diskusjoner rundt alle de tre dokumentene, med de som leder prosessene i FN (co-chairs) som interesserte tilhørere.

- Overordnet kan man si at mange i sivilsamfunnet ønsket seg et mer ambisiøst dokument enn nullutkastet til framtidspakten, og det kom løfter fra Tyskland og Namibia (co-chairs) om at det neste utkastet skulle bli bedre. Men, med utgangspunkt i den geopolitiske situasjonen i verden i dag, er nok ikke forventningene til et ambisiøst sluttprodukt særlig høye, verken fra sivilsamfunnet eller andre aktører, sier Sund-Henriksen.

Det reviderte utkastet til framtidspakten kom noen dager etter konferansen, og vil være gjenstand for forhandlinger i FN i ukene fremover.

100524 Kathrine Nairobi Fn Konferanse

Ulike tematikker

Et trist bakteppe var flommen som rammet Nairobi og Kenya i ukene før konferansen, og førte til mange dødsfall og store ødeleggelser.

- Klimaendringene var naturligvis et gjennomgående tema i diskusjonene, uansett overskrift. Det samme var det enorme finansieringsgapet i arbeidet for bærekraftsmålene, sier Sund-Henriksen.

Den første dagen var satt av til workshops knyttet til ulike tematikker i dokumentene som skal vedtas i september, og en gjennomgang av innspill til de fem kapitlene i fremtidspakten.

Samarbeid og sivilsamfunnets deltakelse

Den andre dagen handlet primært om såkalte ImPACT Coalitions, der målet er å få til samarbeid på tvers av sektorer på sentrale temaer i pakten.

- Det er delte meninger i det internasjonale sivilsamfunnet rundt disse koalisjonene. Til tross for dette ble det mange gode diskusjoner, sier Sund-Henriksen.

Et viktig tema for ForUM i denne prosessen er at sivilsamfunnet har mulighet til å delta i FN.

- I Norge er vi så heldige å ha et godt samarbeid med myndighetene. Dette er langt fra situasjonen i de fleste av FNs medlemsland. Derfor er det svært viktig at land som Norge støtter opp under sivilsamfunnsaktørers mulighet til å delta i, og spille inn til, ulike prosesser. Spillereglene i FN er ulike fra prosess til prosess og dette toppmøtet er en mulighet til å løfte behovet for bedre involvering på tvers av tematikker, avslutter Sund-Henriksen.


For mer informasjon, kontakt:

Bilde av Kathrine Sund-Henriksen

Kathrine Sund-Henriksen

Generalsekretær
Kontaktperson for: alle ForUMs saker, organisasjon, medieutspill
+47 411 05 167

FNs framtidstoppmøte

FNs generalsekretær António Guterres har invitert til et såkalt framtidstoppmøte (Summit of the Future) under FNs generalforsamling til høsten.

Framtidstoppmøtet er en arena for å diskutere de store utfordringene verden står overfor, og har som mål å gi en ny retning for globalt samarbeid.

Toppmøtet vil avholdes 22. og 23. september. Les mer om framtidstoppmøtet her.

Les også: