Nordisk samarbeid for naturen

Prosjektet Joint Nordic Effort for Biodiversity ledes av ForUM. Foto: Josephine Amalie Paysen / Unsplash.

Nordisk samarbeid for naturen

Forum for utvikling og miljø går sammen med nordisk sivilsamfunn for å fremme implementering av naturavtalen og styrke nordisk sivilsamfunns påvirkning i naturforhandlingene.

I 2022 ble naturavtalen, en ambisiøs plan for å stanse naturtapet i verden, vedtatt under FNs naturtoppmøte i Montreal (COP15).

I forkant av det neste store naturtoppmøtet i Colombia (COP16) i oktober går nordisk sivilsamfunn sammen for å dele erfaringer og utarbeide felles anbefalinger til de nordiske landene.

Prosjektet Joint Nordic Effort for Biodiversity ledes av ForUM, som jobber sammen med nettverksorganisasjonene Concord i Sverige og 92-gruppen i Danmark. Men prosjektet har deltakere fra hele Norden.

- Samarbeid på tvers av de nordiske sivilsamfunnsorganisasjonene er viktig fordi de nordiske myndighetene også samarbeider tett. De nordiske landene har ulike styrker og svakheter, men også mange av de samme utfordringene. Gjennom prosjektet kan vi lære av hverandre og også legge mer press på egne myndigheter, sier Ingrid Rostad, seniorrådgiver på natur i ForUM.

Norsk sivilsamfunns bidrag inn i prosjektet tar utgangspunkt i veilederen «For naturen», som ble lansert i 2023. Veilederen er den mest omfattende samlingen av anbefalinger levert fra en bredde av miljøorganisasjoner noen gang, med enighet om over 300 konkrete forslag til både politiske, juridiske og maktstrukturelle endringer som må til for at Norge skal nå målene i naturavtalen, og stanse og reversere tapet av natur.

ForUM håper å engasjere sivilsamfunnsorganisasjoner og aktivister fra hele Norden til å være med i samarbeidsprosjektet.

- Det er spennende å jobbe sammen med sivilsamfunnsorganisasjoner fra EU-land, som potensielt har mer tilgang på hva som rører seg i EU. VI i Norge har tett dialog med forhandlerne og egen politisk ledelse, men ikke på EU som er en viktig aktør. Sammen kan vi treffe bredere, fortsetter Rostad.

Til nå har 40 organisasjoner meldt seg til prosjektet.

Arbeidet framover vil skje i tematiske grupper, og prosjektet kulminerer i en konferanse 27.-28. august i Oslo og en felles publikasjon med anbefalinger til de nordiske regjeringene før COP16 i oktober.


Les mer om prosjektet Joint Nordic Effort for Biodiversity


Ønsker din organisasjon å delta? Organisasjonen trenger ikke å være medlem i noen av nettverksorganisasjonene for å være med. For mer informasjon, kontakt:

Bilde av Ane Aurora Skjølberg Serreli

Ane Aurora Skjølberg Serreli

Rådgiver
+47 924 83 199

Naturavtalen

Det globale Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold (the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, KMF eller GBF), ofte omtalt som naturavtalen, er en avtale mellom de 196 medlemslandene i konvensjonen som setter mål for arbeidet med stanse tap av natur fram mot 2030 og 2050.

Rammeverket inneholder blant annet avtaler om beskyttelse og restaurering av natur, bærekraftig produksjon og forbruk, ressursmobilisering og utfasing av miljøskadelige subsidier.

Avtalen ble vedtatt under FNs naturtoppmøte i Montreal, Canada (COP15) i 2022 i desember 2022. Neste naturtoppmøte (COP16) finner sted i Cali, Colombia i oktober 2024.

Naturforhandlingene

Naturforhandlingene er forhandlingene under Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD), herunder den nye naturavtalen som ble vedtatt i desember 2022. Statspartsmøtet under konvensjonen for biologisk mangfold finner sted annethvert år og er samlokaliserte med statspartsmøtene for Cartagena-protokollen og Nagoya-protokollen.