Seier for det nye klimasøksmålet!

Gregoire Dubois. flickr.

Seier for det nye klimasøksmålet!

18. januar vant Natur og Ungdom og Greenpeace Norge frem i retten mot staten i det nye klimasøksmålet og forventer nå full stopp i produksjon på oljefeltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving.

- Forum for utvikling og miljø gratulerer Natur og Ungdom og Greenpeace Norge med denne utrolig viktige seieren for klimakampen. Denne dommen må bety at mindre av den oljen som fører til klimakatastrofer over hele verden blir hentet opp av bakken. Dette er en stor seier for hele miljøbevegelsen, sier Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i ForUM.

I november 2023 tok Natur og Ungdom og Greenpeace Norge den norske staten til retten for andre gang i et nytt klimasøksmål.

Organisasjonene mente utbyggingen av oljefeltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving strider med Grunnloven og Norge sine forpliktelser til under menneskerettighetene og må stanses umiddelbart. De leverte også krav om en midlertidig forføyning for de tre prosjektene. De argumentere for at nye norske oljefelt må være forenlige med å holde global oppvarming under 1,5 grader, i henhold til Parisavtalen.

Torsdag 18. januar kom dommen der de vant på alle punkter. Oslo tingrett fastslo at utbyggingen var ugyldig. Dommen sier at alle tre tillatelser til utbygging var ulovlig godkjent. Greenpeace og Natur og Ungdom forventer en full stopp i produksjon og utvikling på de oljefeltene.

- Det er stort å vinne det nye klimasøksmålet, som den første klimasaken som vinner i norsk rettssystem. Fremover skal vi sørge for at myndighetene følger opp denne dommen på en ordentlig måte, og at det ryddes opp i olje og gassforvaltningen. Samtidig skal vi jobbe politisk for en rettferdig omstillingsplan og utfasing av bruk og produksjon av fossilt brensel i Norge, sier Gytis Blaževičius, leder i Natur og Ungdom.


Relevante emner