Viktig FN-vedtak om miljøkonsekvensene av krig

FNs miljøforsamling er FNs høyeste organ for miljøsaker. Foto: UNEP

Viktig FN-vedtak om miljøkonsekvensene av krig

I ettermiddag vedtok FNs miljøforsamling en resolusjon som anerkjenner miljøkonsekvensene av væpnet konflikt, og setter søkelys på hvordan FNs miljøprogram kan bidra i både kartlegging og opprydding.

- Dette er en veldig viktig resolusjon, ikke minst nå når verden står midt i flere alvorlige væpnede konflikter som vil ha katastrofale miljøkonsekvenser i lang tid framover. Både i Ukraina og Gaza ser vi alvorlige miljøkonsekvenser mens krigen pågår for fullt. Vi vet at ødeleggelse av industribygg og infrastruktur som vannledninger eller kloakksystem fører til forurensning av både drikkevann og andre miljøødeleggelser. I tillegg gjør for eksempel fosforbomber at jorbruksarealer blir ubrukelige på ubestemt tid, sier Ingrid Rostad, seniorrådgiver og fungerende leder for politikk i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Rostad er i Nairobi og representerer sivilsamfunnet i den norske delegasjonen til miljøforsamlingen og har fulgt forhandlingene om denne resolusjonen tett. Som sivilsamfunnsrepresentant uttaler Rostad seg på vegne av ForUM, ikke den norske delegasjonen.

- Det har vært veldig krevende forhandlinger, med Ukraina som forslagsstiller og både Russland, Israel og Palestina i salen. At FNs miljøforsamling lyktes med å få konsensus om en slik resolusjon i den krevende politiske situasjonen er rett og slett imponerende, sier hun videre.

- Vi håper denne avgjørelsen kan bidra til økt oppmerksomhet rundt miljøkonsekvensene av krig, både på kort og lang sikt og at det fører til økt støtte til områdene som er rammet av dette.

Rostad håper resolusjonen skal føre til bedre verktøy for å samle inn data om miljøkonsekvensene av konflikt i ulike områder.

- De som kartlegger miljøkonsekvensene av væpnet konflikt i dag, er avhengige av et lappeteppe av vanskelig tilgjengelig satellittdata og prøver samlet inn av sivile i konfliktrammede områder, avslutter hun.


Kontakt:

Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: natur og biologisk mangfold (CBD), FNs miljøprogram (UNEP), sivilsamfunns handlingsrom
+47 908 91 440
Bilde av Ida Åkerstedt

Ida Åkerstedt

Kommunikasjonsrådgiver
Kontaktperson for: presse, informasjon, sosiale medier, nettsider
+47 950 82 401

Relevante emner


FNs sjette miljøforsamling (UNEA-6)

FNs miljøforsamling er FNs høyeste organ for miljøsaker. Hvert andre år møtes verdens miljøministere i hovedkvarteret for FNs miljøprogram (UNEP) i Nairobi. Den sjette miljøforsamlingen, UNEA-6, startet 26. februar og avsluttes 1. mars. Se mer informasjon om UNEA-6.

UNEA-6 har et særlig fokus på hvordan ulike internasjonale prosesser på klima, miljø og natur henger sammen. Blant sakene som diskuteres er sirkulærøkonomi, miljøkonsekvensene av metall- og mineralutvinning, miljøkonsekvensene av krig og konflikt, plantevernmidler, naturbaserte løsninger, bærekraftig havforvaltning, klimarettferdighet, og bærekraftige levesett.

ForUM har sendt innspill til den norske delegasjonen.