Bellona søker seniorrådgiver/rådgiver på mineraler og metallproduksjon

Miljøstiftelsen Bellona
Rådhusgata 28, 0151 Oslo
Seniorrådgiver/rådgiver på mineraler og metallproduksjon
Fast
14. apr. 2024
Martin Melvær, martin@bellona.no, 452 22 149

Vil du være med på å utvikle klima- og miljøløsninger for mineral- og prosessindustrien, i Norges mest innovative miljøorganisasjon? Miljøstiftelsen Bellona søker nå en seniorrådgiver/rådgiver med lidenskap for industri, god forståelse av teknologi og sterke analytiske evner.

Tilgang på mineraler og metaller er avgjørende for grønn omstilling, men dagens produksjon er svært utslippsintensiv. Stål alene bidrar med rundt 7 % av globale utslipp. Andre viktige metaller står også for store utslipp og miljøpåvirkninger i verdikjeden. Bellona jobber derfor med konkrete løsninger som kan bidra med betydelige kutt i klima- og miljøpåvirkning, og bygge nye verdikjeder for kritiske råmaterialer i Norge og Europa.

Som basis for utforming av gode løsninger og politikk trenger Bellona en solid teknologi- og industriforståelse. En god kandidat vil ha solid teknologikunnskap og industriforståelse, gjerne med kompetanse innen metallproduksjon, og en interesse for verdikjedene for mineraler og metaller, f.eks. til batteriproduksjon. Det ligger også til stillingen å forstå og evne å oppdatere seg på sentral EU-politikk og lovgivning på feltet.

Stillingens innhold

Som del av Bellonas tverrfaglige team, vil stillingen særlig bidra med:

 • Teknologikunnskap som basis for utvikling av nye løsninger i Bellona, både i Oslo og internasjonalt. Vekt på metallproduksjon, og kompetanse på stål er av særlig interesse.
 • Analyser av klima- og miljøløsninger og løpende researcharbeid på teknologier, forutsetninger, ressursbehov, skaleringspotensial og økonomi.
 • Oppdateringer på sentral EU-politikk og lovgivning, og betydningen av disse.
 • Faglige notater, rapporter og høringsinnspill i tett samarbeid med Bellonas rådgivere i Oslo, Brussel og Berlin.
 • Dialog med Bellonas samarbeidspartnere, samt kontakt med et bredt nettverk av industri-, forsknings- og samfunnsaktører.
 • Utadrettet arbeid med arrangementer og større satsinger, som Arendalsuka, samt noe politisk rettet arbeid.

Stillingen inngår i Bellonas team for materialer og industri, og rapporterer til teamleder. Stillingen har Bellonas kontor i Oslo som arbeidssted, men det vil også være utstrakt samarbeid med våre kollegaer i Brussel og Berlin. Noe reising må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad innenfor teknologiske fag. Lengre erfaring innenfor stillingens ansvarsområder kan veie opp for utdanningskravet.
 • Kjennskap til og gjerne direkte erfaring med industri, mineraler og/eller metallproduksjon. Erfaring innen stål vil bli vektlagt.
 • Sterke analytiske evner, samt erfaring med dataanalyse og -tolkning.
 • God formuleringsevne skriftlig, på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Bellona-rådgivere jobber med faglige spørsmål og analyser, politikk, media og kommunikasjon. Selvstendig arbeid på komplekse saksfelt er en del av arbeidshverdagen – det forventes at du kan sette deg raskt inn i nye problemstillinger, innhente informasjon fra litteratur og nettverk, og gjøre egne analyser. Nysgjerrighet og etterrettelighet er viktig. Våre rådgivere må jobbe godt i team, og arbeidskapasitet og leveringsevne er nødvendig. Vi ønsker en positiv og kreativ medarbeider som er tydelig og åpen i sin kommunikasjon.

Hva vi tilbyr våre ansatte

 • En betydningsfull arbeidshverdag, med reelle muligheter til å utgjøre en forskjell for klima og miljø, og muligheten til å jobbe med tematikker av stor relevans for samfunnsdebatt og politikkutvikling.
 • Tilgang på en kunnskapsrik organisasjon med dyktige og engasjerte kollegaer og med et stort kontaktnett nasjonalt og internasjonalt.
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo sentrum.
 • Et inspirerende, inkluderende og trygt arbeidsmiljø.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid.

Miljøstiftelsen Bellona jobber med de store klima- og miljøproblemene verden står overfor. Bellona ble grunnlagt i 1986, og er i dag en internasjonalt anerkjent teknologi- og løsningsorientert organisasjon med kontorer i Oslo, Brussel, Berlin og Vilnius. I dag jobber det rundt 70 ingeniører, økologer, biologer, økonomer, jurister, statsvitere og journalister i Bellona. Vi publiserer arbeidsnotater, rapporter og nyhetssaker på nett, på norsk, engelsk, tysk og russisk.