LAG søker koordinator for brigadene i Brasil 2023

Brigadeprosjektet Latin-Amerikagruppene
Norge og Brasil
Koordinator
Engasjement (100%)
07. aug. 2022
Anna Nordahl Carlsen, anna@lagnorge.no, 92133668

Februar 2023 reiser brigadene til Brasil! I den forbindelse ser vi etter en koordinator som vil ha hovedansvaret for utføringen av brigadeoppholdet, i samarbeid med vår samarbeidsorganisasjon. I Brasil samarbeider LAG med Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), en av verdens største grasrotbevegelser, som arbeider med jordfordeling og sosial rettferdighet.


Om stillingen

Solidaritetsbrigadene utlyser et 100 % ettårs- engasjement med oppstart i midten av november 2022. Vi søker i utgangspunktet én person til stillingen, men det er mulig å dele den. Stillingen innebærer å ha hovedansvaret for at LAGs solidaritetsbrigader i Brasil blir gjennomført på en forsvarlig og vellykket måte i tråd med prosjektets mål og i samarbeid med administrasjonen i Norge. Koordinatoren representerer LAG overfor samarbeidspartnere, myndighetene og andre aktører i Brasil.

Ansvarsområder:

 • Praktisk tilrettelegging av den norske brigadens opphold i Brasil
 • Daglig kontakt med brigaden, samarbeidspartnere og eventuelt lokale myndigheter
 • Ansvar for administrasjon og økonomistyring av prosjektet lokalt
 • Oppfølging av samarbeidspartnernes arbeid på Sør-Nord- og Sør-Sør-utvekslingene
 • Rapportere til prosjektleder og Brigadestyret i Norge
 • Bistå brigaden i planlegging og gjennomføring av informasjonsarbeid, produksjon av nyhetsstoff og reportasjer til LAGs hjemmeside/blogg, publikasjoner og andre media.

Kompetansekrav:

 • Kjennskap til LAG og Brigadeprosjektet
 • Kjennskap til Brasil og Latin-Amerika
 • Erfaring med pedagogisk arbeid
 • Evne til å uttrykke seg godt skriftlig og muntlig på portugisisk og norsk
 • Førerkort i klasse B

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Organisasjonserfaring
 • Erfaring med økonomistyring
 • Erfaring med mediearbeid
 • Like å samarbeide tett med andre mennesker
 • Evne til å formidle kunnskap og informasjon
 • Evne til å jobbe selvstendig og under tidspress
 • Relevant høyere utdanning. Yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Det forventes at koordinator er fleksibel med tanke på arbeidstid og oppfølgingsreiser

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon som sprer informasjon om Latin-Amerika i Norge. Hvert år sender LAG to solidaritetsbrigader til et latinamerikansk land. Hver brigade består av 10 personer i alderen 18 og 35 år. I løpet av 4-5 måneder bor de hos vertsfamilier på landsbygda, har politisk program og driver informasjonsarbeid.

Søknadsskjema