Politisk seniorrådgiver

Norsk Folkehjelp
Oslo
Politisk seniorrådgiver
Fast
24. aug. 2022
Gry Ballestad, Gry.Ballestad@npaid.org, +47 908 06 543

Partnerskap er et viktig begrep og en grunnpilar i både Norsk Folkehjelps langsiktige utviklingsarbeid og humanitære arbeid. Norsk Folkehjelp jobber for å oppnå demokratisering og en rettferdig fordeling av goder, og vi omsetter våre partneres erfaringer i politisk påvirkningsarbeid i Norge og til dels internasjonalt.

Norsk folkehjelp søker etter en politisk seniorrådgiver. Er du engasjert, har solid erfaring med politikkutvikling og påvirkningsarbeid knyttet til bistands- og utviklingspolitikk og ønsker å jobbe i en organisasjon som tar standpunkt, er dette jobben for deg!

Arbeidsoppgavene vil være tett knyttet til både programvirksomheten ute og til politisk påvirkningsarbeid i Norge. Stillingen vil bidra med støtte til våre landprogram og partneres påvirkningsarbeid, samt sikre at våre strategier og posisjoner i Norge er erfaringsbaserte og reflekterer prioriteringer fra landnivå. Stillingen vil være en del av Avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, men samarbeide tett med politiske rådgivere og kommunikasjonsrådgivere i andre avdelinger.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Koordinere utvikling og profilering av avdelingens politiske påvirkningsarbeid i Norge, gjennom å initiere, rådgi og utrede aktuelle politiske problemstillinger, produksjon av kronikker, høringer, utvikle politiske plattformer, lobbyarbeid og rapporter
 • Sikre at Norsk Folkehjelps posisjoner og politikkutvikling er basert på en solid maktanalyse, og forståelse av sivilsamfunnets rolle
 • Sikre at Norsk Folkehjelps programland har tilstrekkelig støtte til utvikling av påvirkningsarbeid
 • Prosessansvar for utforming av politiske posisjoner, budskap og påvirkningsstrategier
 • Sikre oversikt over politiske prosesser og Norsk Folkehjelps tilstedeværelse og synlighet i aktuelle fora og på prioriterte saker
 • Bidra til politisk koordinering internt i Norsk Folkehjelp
 • Delta i politiske nettverk og politisk samarbeid på tvers i organisasjonen

Kvalifikasjoner for stillingen:

Personlig egnethet:

For denne jobben trenger du gode analytiske evner, forståelse av politiske prosesser og problemstillinger, samt evne til å tenke strategisk. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er en forutsetning og du må kunne arbeide selvstendig. Engasjement og initiativ er viktig. Du må i tillegg kunne håndtere det å ha mange baller i lufta samtidig, og være komfortabel med å jobbe på norsk og engelsk.

Faglig bakgrunn:

 • Relevant høyere utdanning
 • Minimum 7 års relevant erfaring fra blant annet internasjonalt bistandsarbeid, inkludert samarbeid med lokale organisasjoner
 • Dokumentert erfaring med strategisk politikkutvikling og politisk påvirkningsarbeid knyttet til humanitær- og/eller utviklingspolitikk
 • Erfaring fra arbeid i utviklings og/eller humanitær kontekst
 • Organisasjonserfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Stillingen kan i perioder medføre utstrakt reisevirksomhet eller lengre opphold utenfor Norge. Snarlig tiltredelse er ønsket.

Vi kan tilby:

 • Fast stilling
 • Innplassering i NFs lønnsplan som seniorrådgiver, ltr. 50-55 (574 394-630 394) avhengig av utdanning og relevant erfaring
 • God arbeidstidsordning som inkluderer fleksitid, ekstra fridager samt sommertid
 • Svært gode personalforsikringer
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for en time trening i arbeidstiden per uke
 • Stilling med bred kontaktflate nasjonalt og internasjonalt
 • Faglig sterke og engasjerte kollegaer, samt en mulighet for deg til å gjøre en forskjell

Søknadsfrist 24. august.

Før du søker... ber vi deg om å lese nøye gjennom Norsk Folkehjelps Etiske retningslinjer, Safeguarding policy og Anti-Corruption Policy, som du finner på våre nettsider: https://folkehjelp.no/om-norsk.... Dersom du blir tilbudt denne stillingen, vil du bli bedt om å signere en egenerklæring om Safeguarding i tillegg til våre Etiske retningslinjer og en Taushetserklæring. Vennligst søk elektronisk via søkefunksjonen i denne utlysningen. Av kapasitetsårsaker har vi kun mulighet til å besvare eller følge opp søknader som sendes via vår elektroniske søkerportal.

Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vår visjon er Solidaritet i praksis, og vi jobber for å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn. Vi har rundt 14000 medlemmer i Norge og 2500 ansatte i Norge og internasjonalt, og vi arbeider i mer enn 30 land over hele verden. Norsk Folkehjelp jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær mine- og eksplosivrydding, førstehjelp og redningstjeneste samt internasjonal solidaritet, anti-rasisme og inkludering. I alle våre aktiviteter og programmer har vi kontinuerlig fokus på å redusere vår klima- og miljøpåvirkning.

Søknadsskjema