Sjelden mulighet: Er du WWFs nye presserådgiver?

WWF Verdens naturfond
Oslo
Presserådgiver
Fast
18. aug. 2024
Julie Strand Offerdal, jofferdal@wwf.no, 94237669

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse ødeleggelse av verdens natur og økosystemer, og for å skape en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

WWF jobber kunnskapsbasert og målrettet for å skape løsninger på noen av verdens største utfordringer. God kommunikasjon er sentralt for å nå ut med vårt budskap, engasjere til handling og oppnå våre mål.Våre verdier er mot, respekt, integritet og samarbeid. Vi søker nå etter en

Kommunikasjonsrådgiver/seniorrådgiver presse

Vil du bli med oss i kampen for å begrense klimaendringene, ta bedre vare på natur og arter, og jobbe for en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen?

WWF søker en ambisiøs og skrivefør presserådgiver til en fast stilling i vårt kommunikasjonsteam. I denne stillingen får du stor frihet, mye ansvar og spennende arbeidsdager i et godt arbeidsmiljø.

Dine viktigste ansvarsområder og oppgaver vil være:

 • bidra til å holde oversikt over nyhetsbildet og identifisere gode pressesaker som kan bidra til at vi når våre mål.
 • kontakt med journalister, innsalg av saker til pressen og reaktivt pressearbeid.
 • produksjon av innsalgstekster, pressemeldinger, kronikker og andre tekster.
 • rådgivning til og forberedelse av talspersoner.
 • utarbeide kommunikasjonsplaner for prioriterte saker.
 • være pressekontakt ved behov, også utenfor vanlig arbeidstid.
 • støtte talspersoner ved arrangementer og andre anledninger.
 • bidra til WWFs generelle kommunikasjonsarbeid, inkludert produksjon av nettsaker og innhold til sosiale medier.

I tillegg ser vi for oss at du har følgende kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå innen relevant fagfelt, for eksempel journalistikk, kommunikasjon eller samfunnsfag. Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning.
 • erfaring som journalist eller med pressearbeid som kommunikasjonsrådgiver.
 • god kjennskap til norske nyhetsredaksjoner.
 • en svært god penn og erfaring med å produsere tekster i ulike sjangre tilpasset ulike målgrupper.
 • god samfunnsforståelse og evne til å tenke strategisk og helhetlig.
 • evne til å jobbe selvstendig og strukturert, drive prosesser framover og holde mange baller i luften samtidig.
 • evne til å samarbeide godt med kolleger fra andre disipliner med mål om et best mulig felles resultat.
 • evne til å kunne raskt sette seg inn i vanskelige saker og håndtere et høyt tempo.
 • svært god framstillingsevne, både muntlig og skriftlig, i norsk og engelsk.

Du er samfunnsengasjert og følger med i nyhetsbildet og den politiske debatten. Du motiveres av å oppnå resultater på ditt felt, og jobber godt sammen med andre.

I stillingen som presserådgiver vil du samarbeide tett med vår presseansvarlig og vikariere for henne ved behov. Du blir del av et kunnskapsrikt kommunikasjonsteam som jobber dedikert for å skape oppmerksomhet og engasjement rundt WWFs viktigste saker. Kommunikasjonsteamet inngår i vår Kommunikasjon- og innsamlingsavdeling.

Vi tilbyr:

 • svært kompetente og engasjerte kollegaer i et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø.
 • verdifull erfaring med pressearbeid i en organisasjon som er en engasjert utfordrer og en leverandør av løsninger til mange av vår tids viktigste politiske saker.
 • en mulighet til å gjøre en reell forskjell i en kunnskapsbasert og vel ansett miljøorganisasjon.
 • 37.5 timers arbeidsuke med fleksibel arbeidstid, betalt lunsjpause og mulighet for trening i arbeidstiden.
 • splitter nye lokaler i Oslo sentrum med kantineordning, og fleksibel hjemmekontorløsninger.

Lønn iht. vår tariffavtale og lokale lønnspolitikk. WWF tilbyr gode velferdsordninger.

Skriftlig søknad (maksimum én side) og CV.

Søknadsfrist: 18.08.2024

Tiltredelse: Snarest

For informasjon og spørsmål om stillingen, kontakt kommunikasjonsleder Julie Strand Offerdal på e-post jofferdal@wwf.no eller: 94 23 76 69

WWF Verdens naturfond har 75 ansatte og kontor sentralt beliggende i Oslo. Vi tilbyr fleksible løsninger for hjemmekontor, og gode velferdsordninger som betalt lunsjpause, støtte til kollektivtransport og internett på hjemmekontor. Vi omsetter for rundt 200 millioner kroner i året, fordelt på offentlige midler og midler fra private givere og Postkodelotteriet.

I Norge jobber vi for å bevare naturverdier og naturmangfold i hav og på land. Vi bruker mye tid på å påvirke norsk miljøpolitikk og lovverk for å nå våre miljømål. I 2020 hadde WWF TV-aksjonen Et hav av muligheter. Vi støtter internasjonale naturvern- og utviklingsprosjekter i flere afrikanske land og i Asia. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Disse prosjektene er i all hovedsak finansiert av Norad.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert, og våre klimagassutslipp skal være i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Engasjerte, motiverte og ikke minst hyggelige kolleger venter på deg!

Søknadsskjema