Spennende mulighet i Atlas-alliansen!

Atlas-alliansen
Storgata 33, 0184 OSLO
Senior programrådgiver
Fast
23. jan. 2022
Marte Onstad-Svare, marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no, 97080640

Ønsker du spennende utfordringer, givende oppgaver, og mulighet for selvstendig arbeid og utvikling i en organisasjon i vekst?

Atlas-alliansen har ledig stilling som senior programrådgiver.

Programrådgiveren er del av Atlas-alliansens bistandsfaglige avdeling, og koordinerer det innovative partnerskapet Together for Inclusion, hvor norske bistandsorganisasjoner jobber sammen for å styrke funksjonshemmedes rettigheter i det globale sør. Together for Inclusion har et totalbudsjett på ca 490 millioner kroner, og inkluderer flere av de største bistandsorganisasjonene i Norge. Programrådgiveren jobber tett med de 15 organisasjonene for å oppfylle alle krav til Norad og sikre høyest mulig standard på implementeringen av prosjektet. Søknadsskriving, prosjektledelse, resultatmåling og rapportering er kompetanseområder som prioriteres.

Arbeidsoppgaver

Følgende arbeidsoppgaver ligger til stillingen:

 • Ansvar for å koordinere Together for Inclusion, i tett samarbeid med avdelingsleder og M&E-ansvarlig. Dette inkluderer kommunikasjon til organisasjonene og landgruppene, møteledelse, og støtte til organisasjonene.
 • Ansvar for leveranser til Norad, inkl. koordinering av årsrapport, årlige planer, analyser, etc.
 • Oppfølging og kvalitetssikring av eventuelle nye søknader til Norad og andre donorer.
 • Følge opp og støtte deltakende organisasjoner på en faglig solid og tydelig måte som bidrar til best mulig resultater i prosjektene, god dialog og gode samarbeidsrelasjoner.
 • Faglig støtte til Atlas-organisasjonene i Norge og til lokale partnere ute
 • Følge faglig utvikling på definerte hovedområder og formidle relevant faglig kunnskap til partnerorganisasjoner.

Vi søker deg som har:

 • Solid og relevant arbeidserfaring fra bistandsarbeid. Erfaring fra prosjektoppfølging i felt vil vektlegges.
 • Erfaring med søknadsskriving og utvikling av resultatrammeverk
 • Mastergrad innen relevant område
 • Gode IT-kunnskaper: Erfaring med databaser og/eller nettbaserte rapporteringsverktøy er en fordel
 • Erfaring med Norad, UD, EU og andre donorer (rapportering, søknadsskriving og lignende)
 • Analytiske evner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner; god på mellommenneskelige relasjoner
 • Tematisk kompetanse innen en eller flere av satsingsområdene for alliansen
 • Arbeidsspråk er både norsk og engelsk; god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på begge språk er viktig

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø med internasjonalt fokus
 • Arbeidsplass tilrettelagt for funksjonshemmede
 • Kontorer med sentral beliggenhet i Oslo
 • Varierte arbeidsoppgaver og selvstendig ansvar

Funksjonshemmede oppfordres til å søke

Atlas-alliansens er funksjonshemmedes felles organisasjon for å fremme rettighetene til funksjonshemmede i utviklingsland og er en av Norges større forvaltere av Noradmidler. Vår gjeldende rammeavtale gjelder for perioden 2020-2024.

Atlas-alliansen er en sentral bidragsyter til Norges arbeid for å oppnå Bærekraftsmålene, og legger spesiell vekt på at "ingen skal utelates". Atlas-alliansen har både en rådgivende og en kvalitetssikrende rolle for Atlas-organisasjonene.

Vi har nylig inngått et strategisk partnerskap med bl.a. Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Plan Norge, Strømmestiftelsen og ADRA Norge, foreløpig ut 2022. Dette er et nyskapende samarbeid for å styrke funksjonshemmedes organisasjoner og å fremme likestilling og inkludering i norske bistandsorganisasjoner. Dette betyr at vi er inne i en ny og viktig oppbyggings- og utviklingsfase, som vil gi spennende utfordringer til vår nye ansatte.

Søknadsskjema