Stillinger knyttet til akuttinnkvartering av flyktninger

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stillinger knyttet til akuttinnkvartering av flyktninger
Midlertidig
04. des. 2022
HR-avdelingen Norsk Folkehjelp, hr@npaid.org, XX

Norsk Folkehjelp er bedt om å operere flere akuttinnkvarteringer for flyktninger som ankommer Norge som følge av krigen i Ukraina. Akuttinnkvarteringen skjer på hotell, og skal være et midlertidig botilbud for mennesker som kommer til Norge for å søke asyl, og de er døgnbemannede. Beboerne vil hovedsakelig være enslige kvinner, familier med barn, og eldre fra Ukraina. Omtrent 40% av de som kommer er barn. Lokasjoner er ikke endelig avklart, men sannsynlig beliggenhet er i Oslo-området og på Østlandet i første omgang.

Akuttinnkvartering(ene) vil ha bemanning i turnus, med vakter på dagtid, kveldstid, natt og helg. Vennligst oppgi hvilke vakter som er aktuelt for deg. Vi rekrutterer fortløpende til ledige stillinger etterhvert som lokasjonene blir klare.

Vi gjør oppmerksom på at vi i hht Utlendingslovens § 97 er pålagt å innhente politiattest.

Vi ser etter personell med noe av følgende kompetanse og erfaring:

 • Erfaring med drift av akuttmottak, flyktningemottak, asylmottak, transittmottak eller lignende
 • Erfaring fra andre stillinger med flyktningefaglig/flerkulturelt innhold eller relevans
 • For barnefaglige stillinger: Barnefaglig utdanning på høyskolenivå
 • For informasjonsfaglige stillinger: Pedagogisk utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende kompetanse innen informasjon, kommunikasjon, formidling
 • Språkkompetanse: Norsk/skandinavisk, engelsk og gjerne ukrainsk
 • Fordel med gyldig, norsk førerkort

Du bør ha disse personlige egenskapene:

 • Gode mellommenneskelige ferdigheter
 • Evne til å beholde roen i en hektisk og til tider krevende situasjon
 • Evne til å vise omsorg og skape trygghet og sikkerhet for sårbare mennesker
 • Særdeles gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel innstilling og evne til å ta i et tak der det trengs

Registrer gjerne din interesse her gjennom en CV og en kortfattet søknad. Husk å oppgi når du potensielt kan tiltre.

Søknadsskjema