Vi søker deg som har organisasjonserfaring fra frivillig sektor og bred erfaring fra politisk påvirkningsarbeid

Norsk Folkehjelp
Oslo
Politisk rådgiver
Fast
30. mars 2023
Milena Tevanovic, MilTev357@npaid.org, 95974484

I seksjon for samfunnspolitisk aktivitet ligger ansvaret for resultater og vekst innenfor områdene

Internasjonal solidaritet

 • Arbeid mot rasisme og diskriminering
 • Inkludering av flyktninger og innvandrere
 • Internasjonal solidaritet

Vi er 10 høyt kvalifiserte medarbeidere. En overordnet prioritet for seksjonen er å sikre synlighet, rekruttering av frivillige og vekst i lokale lag innenfor det samfunnspolitiske fagområdet. Vi søker deg som har organisasjonserfaring fra frivillig sektor og bred erfaring fra politisk påvirkningsarbeid. Du blir en del av det politiske teamet på tvers av avdelingene i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i politikkutvikling gjennom kontakt med medlemsorganisasjonen, kartlegginger, analyser og tekstutforming.
 • Legge til rette for og koordinere NFs politiske påvirkningsarbeid, arrangementer, møter og henvendelser.
 • Bygge og delta i relevante nettverk.
 • Bidra i interne prosesser for å utvikle og kommunisere organisasjonens politiske posisjoner.
 • Gi innspill til sosiale medier og Norsk Folkehjelps nettsider med nyhetssaker og informasjon.
 • Bidra til kunnskapsdeling på tvers av avdelinger og med medlemmer og tillitsvalgte.

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning innen samfunnsfag eller andre relevante fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Arbeidserfaring med og forståelse for dynamikken politiske prosesser, administrasjon og medlemsorganisasjon.
 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring.
 • God formidlingsevne, gode kommunikasjonsferdigheter.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Flerkulturell kompetanse.
 • Fordel med kunnskap innen ett eller flere av seksjonens fagområder.
 • Kjennskap til fagbevegelsens arbeid.

Personlig egnethet:

 • Du må være nysgjerrig og ha gode analytiske evner.
 • Proaktiv, selvstendig og positiv tilnærming.

Vi tilbyr:

En utfordrende hverdag i et miljø preget av høy aktivitet og kompetanse. Du får stor fleksibilitet til å påvirke egen arbeidshverdag og mulighet til å gi Norsk Folkehjelp et løft nasjonalt innen inkluderingsarbeid. Du får også fem uker ferie, gode forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden. Stillingen er innplassert i NF's lønnsplan for rådgivere ltr. 35 -50 som tilsvarer 447 882 - 591 511 NOK avhengig av utdanning og relevant erfaring.

Før du søker...

ber vi deg om å lese nøye gjennom Norsk Folkehjelps Etiske retningslinjer, Safeguarding policy og Anti-Corruption Policy, som du finner på våre nettsider: https://folkehjelp.no/om-norsk.... Dersom du blir tilbudt denne stillingen, vil du bli bedt om å signere en egenerklæring om Safeguarding i tillegg til våre Etiske retningslinjer og en Taushetserklæring.

Vennligst søk elektronisk via søkefunksjonen i denne utlysningen. Av kapasitetsårsaker har vi kun mulighet til å besvare eller følge opp søknader som sendes via vår elektroniske søkerportal.

Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vår visjon er Solidaritet i praksis, og vi jobber for å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn. Vi har rundt 14000 medlemmer i Norge og 2500 ansatte i Norge og internasjonalt, og vi arbeider i mer enn 30 land over hele verden. Norsk Folkehjelp jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær respons, humanitær mine- og eksplosivrydding, førstehjelp og redningstjeneste samt internasjonal solidaritet, anti-rasisme og inkludering. I alle våre aktiviteter og programmer har vi kontinuerlig fokus på å redusere vår klima- og miljøpåvirkning.

Søknadsskjema