Vil du være med å jobbe for god havforvaltning?

WWF Verdens naturfond
Oslo
Rådgiver/seniorrådgiver
Prosjekt
01. mars 2024
Fredrik Myhre, fredrik.myhre@wwf.no, +4741451739

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner med tilstedeværelse i nær 100 land. Vi jobber for å stanse naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

WWF jobber kunnskapsbasert og målrettet for å skape løsninger på de underliggende årsakene til klimaendringer og tap av natur. Våre verdier er mot, respekt, integritet og samarbeid. Er du vår nye kollega som sammen med dyktige medarbeidere skal løse noen av verdens største utfordringer for klima, natur og mennesker?

Rådgiver/seniorrådgiver - Prosjektstilling (2 år)

Vi i WWF Verdens naturfond søker en engasjert og kunnskapsrik kollega til en toårig prosjektstilling for å jobbe med våre prioriterte oppgaver på hav. Du vil i utgangspunktet jobbe med spørsmål tilknyttet gruvedrift på havbunnen i norske farvann, men også andre havsaker som WWF jobber med. Vi ønsker oss gjerne noen med juridisk kompetanse.

Dine sentrale arbeidsoppgaver blir:

 • Teknisk støtte og bidrag arbeid tilknyttet fagområder innen gruvedrift på havbunnen i norske farvann.
 • Bidra til arbeid på tvers av organisasjonen innen politikkutvikling, finans- og næringsarbeid for å etablere nasjonalt og globalt moratorium på gruvedrift på havbunnen.
 • Bidra til at organisasjonen når målene som er satt for havteamet.

Vi ønsker oss deg som har noen av disse kvalifikasjonene:

 • En god forståelse av problemstillinger om gruvedrift på havbunnen og/eller erfaring med juridiske vinklinger om miljøspørsmål, fortrinnsvis innenfor offshoresektoren.
 • Høyere utdanning innen relevant fagområde. Annen kompetanse og erfaring kan erstatte formell utdanning.
 • Har relevant arbeidserfaring med tilknytning til havforvaltning, miljørett eller lignende.
 • God kjennskap til norsk natur- og havforvaltning og gjerne også internasjonal naturpolitikk.
 • Evne til å jobbe selvstendig, i team og med eksterne samarbeidspartnere for å levere resultater av høy kvalitet til rett tid.
 • Erfaring med arbeid for å påvirke politiske prosesser.
 • Evne til å samarbeide med og å kunne tilpasse seg en rekke ulike aktører.
 • Svært gode evner til å kommunisere skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.


Stillingen er en toårig prosjektstilling med oppstart så snart som mulig.
Søknadsfrist: 01.03.2024.

For utfyllende informasjon og spørsmål om stillingen, kontakt leder for havteamet, Fredrik Myhre: fredrik.myhre@wwf.no

Vi tilbyr:

 • Svært hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer. I WWF får du verdifull erfaring i en organisasjon som er en engasjert utfordrer og en leverandør av løsninger til mange av vår tids viktigste politiske saker. Du får en mulighet til å gjøre en reell forskjell i en kunnskapsbasert og vel ansett miljøorganisasjon.
 • 37,5 timers arbeidsuke med fleksibel arbeidstid og betalt lunsjpause.
 • Kontor i Oslo sentrum og fleksible hjemmekontorløsninger.
 • Lønn iht. vår tariffavtale og lønnspolitikk.
 • Gode velferdsordninger.

WWF Verdens naturfond har 75 ansatte og kontor sentralt beliggende i Oslo. Vi tilbyr fleksible løsninger for hjemmekontor, og gode velferdsordninger som betalt lunsjpause, støtte til kollektivtransport og internett på hjemmekontor. Vi omsetter for rundt 200 millioner kroner i året, fordelt på offentlige midler og midler fra private givere og Postkodelotteriet.

I Norge jobber vi for å bevare naturverdier og naturmangfold i hav og på land. Vi bruker mye tid på å påvirke norsk miljøpolitikk og lovverk for å nå våre miljømål. I 2020 hadde WWF TV-aksjonen Et hav av muligheter. Vi støtter internasjonale naturvern- og utviklingsprosjekter i flere afrikanske land og i Asia. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Disse prosjektene er i all hovedsak finansiert av Norad.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert, og våre klimagassutslipp skal være i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Engasjerte, motiverte og ikke minst hyggelige kolleger venter på deg!

Søknadsskjema