WWF Verdens naturfond søker presserådgiver

WWF Verdens naturfond
Oslo
Rådgiver/seniorrådgiver
Engasjement
06. mars 2024
Julie Strand Offerdal, julie.offerdal@wwf.no, 94237669

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner med tilstedeværelse i nær 100 land. Vi jobber for å stanse naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

WWF jobber kunnskapsbasert og målrettet for å skape løsninger på noen av verdens største utfordringer. God kommunikasjon er sentralt for å nå ut med vårt budskap, engasjere til handling og oppnå våre mål. Våre verdier er mot, respekt, integritet og samarbeid. Vi søker nå etter en

Kommunikasjonsrådgiver/seniorrådgiver presse - 12 måneders engasjement

Vil du bli med oss i kampen for å begrense klimaendringene, ta bedre vare på natur og arter, og jobbe for en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen?

Det neste året skal WWF jobbe for å påvirke flere viktige politiske prosesser for natur og klima, blant annet oppfølging av FNs naturavtale, utvikling av marine arealplaner, naturkriterier for havvind og forhandlingene for en ny, global avtale for å stanse plastforurensning. I vårt arbeid med disse temaene vil kommunikasjon spille en viktig rolle, og vi søker derfor en presserådgiver i engasjement på tolv måneder.

Dine viktigste ansvarsområder og oppgaver vil være:

 • Bidra til å holde oversikt over nyhetsbildet og identifisere gode pressesaker som kan bidra til at vi når våre mål.
 • Kontakt med journalister, innsalg av saker til pressen og reaktivt pressearbeid.
 • Produksjon av innsalgstekster, pressemeldinger, kronikker og andre tekster.
 • Rådgiving til og forberedelse av talspersoner.
 • Utarbeide kommunikasjonsplaner for prioriterte saker.
 • Være pressekontakt ved behov, også utenfor vanlig arbeidstid.
 • Støtte talspersoner ved arrangementer og andre anledninger.
 • Bidra til WWFs generelle kommunikasjonsarbeid, inkludert produksjon av nettsaker og innhold til sosiale medier.

Vi ser for oss at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå innen relevant fagfelt, for eksempel journalistikk, kommunikasjon eller samfunnsfag. Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning.
 • Erfaring som journalist eller kommunikasjonsrådgiver med presseansvar.
 • God kjennskap til norske nyhetsredaksjoner.
 • En god penn og erfaring med å produsere tekster i ulike sjangre tilpasset ulike målgrupper.
 • God samfunnsforståelse og evne til å tenke stragegisk og helhetlig.
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert, drive prosesser framover og holde mange baller i luften samtidig.
 • Samarbeider godt med kollegaer.
 • Evne til å kunne raskt sette seg inn i vanskelige saker og håndtere et høyt tempo.
 • Svært god framstillingsevne, både muntlig og skriftlig, i norsk og engelsk.

Du blir del av et kunnskapsrikt kommunikasjonsteam som jobber dedikert for å skape oppmerksomhet og engasjement rundt WWFs viktigste saker. Kommunikasjonsteamet inngår i vår Kommunikasjons- og innsamlingsavdeling. Vi bidrar til hverandres suksess, heier hverandre frem og motiveres av å gjøre en innsats for å redde vårt felles hjem, planeten.

Vi tilbyr:

 • Svært kompetente og engasjerte kollegaer i et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø.
 • Verdifull erfaring med pressearbeid i en organisasjon som er en engasjert utfordrer og en leverandør av løsninger til mange av vår tids viktigste politiske saker.
 • En mulighet til å gjøre en reell forskjell i en kunnskapsbasert og vel ansett miljøorganisasjon.
 • 37,5 timers arbeidsuke med fleksibel arbeidstid og betalt lunsjpause.
 • Kontor i Oslo sentrum og fleksible hjemmekontorløsninger.
 • Lønn iht. vår tariffavtale og lønnspolitikk.
 • Gode velferdsordninger.

Søknadsfrist: 6.mars 2024. Søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Så snart som mulig.

For informasjon og spørsmål om stillingen, kontakt kommunikasjonsleder Julie Strand Offerdal på e-post julie.offerdal@wwf.no eller tlf.: 94 23 76 69.

WWF Verdens naturfond har 75 ansatte og kontor sentralt beliggende i Oslo. Vi tilbyr fleksible løsninger for hjemmekontor, og gode velferdsordninger som betalt lunsjpause, støtte til kollektivtransport og internett på hjemmekontor. Vi omsetter for rundt 200 millioner kroner i året, fordelt på offentlige midler og midler fra private givere og Postkodelotteriet.

I Norge jobber vi for å bevare naturverdier og naturmangfold i hav og på land. Vi bruker mye tid på å påvirke norsk miljøpolitikk og lovverk for å nå våre miljømål. I 2020 hadde WWF TV-aksjonen Et hav av muligheter. Vi støtter internasjonale naturvern- og utviklingsprosjekter i flere afrikanske land og i Asia. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Disse prosjektene er i all hovedsak finansiert av Norad.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert, og våre klimagassutslipp skal være i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Engasjerte, motiverte og ikke minst hyggelige kolleger venter på deg!

Søknadsskjema