-Bedre kontroll med våpenhandelen trengs

ForUMs avtroppende leder Borghild Tønnessen-Krokan sammen med daværende statssekretær Gry Larsen i UD i FN, da Norge i 2013 signerte Arms Trade Treaty. Begge var pådrivere for en sterk avtale. Avtalen ble snart brutt av statsparter som solgte våpen til blant annet Jemen-krigere. -Vaktbikkjer trengs! sier Tønnessen-Krokan, som går over til Regnskogfondet 1.april 2019.

-Bedre kontroll med våpenhandelen trengs

-Uansvarlig våpenhandel bidrar til lidelser, korrupsjon og fattigdom. Sivilsamfunnet må fortsatt være vaktbikkje, oppsummerer avtroppende daglig leder i ForUM, Borghild Tønnessen-Krokan etter å ha koordinert ForUMs våpenhandelsarbeid i 10 år.


Av Borghild Tønnessen-Krokan, avtroppende daglig leder i ForUM og styremedlem i den globale sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms. Bilder nederst i saken.

I år er det ti år siden FN-forhandlingene om en internasjonal våpenhandelsavtale startet, drevet fram av sivilsamfunnet.

Inspirert av innsatsen mot landminer og klasevåpen, der sivilsamfunnet samarbeidet med Norge og andre progressive land, oppfordret Forum for utvikling og miljø (ForUM) Norge til å ta en lederrolle.

(Les også om ForUM-arrangementet «Landmineuka» i Aftenposten, VG og BT i 2007)

Regjeringen var først avventende, men ble en viktig pådriver for en sterk avtale med menneskerettigheter i sentrum. Samtidig strevde regjeringen med å ha orden i eget hus, og ble kritisert av ForUM og våre medlemmer for å ha for dårlig kontroll med norsk våpeneksport.

Hva har dette å gjøre med utviklingspolitikk og bærekraftsmålene?

(Se også: rapporten "Goals not guns" om våpenhandel og bærekraftsmålene lansert i FN med støtte fra ForUM, og om ForUMs internasjonale støtte 2016-2017 til sivilsamfunn i utviklingsland)

Lettere å importere våpen enn bananer
Det tar kun sekunder for en kule eller en bombe å skade mennesker, bygninger og tillit som er bygget opp over flere år. Noen ødeleggelser tar tiår å rette opp. Andre ødeleggelser er uopprettelige.

Uansvarlig våpenhandel gjør det vanskelig for land å komme seg ut av fattigdomsfella. Skoler og butikker stenges, helsesystem overbelastes, investeringer uteblir, frykt og mistillit lammer samfunn. Penger som kunne blitt brukt på skole, helse, vannforsyning eller klimatiltak går altfor ofte til dyre våpenkjøp preget av korrupsjon og hemmelighold: Våpenhandel står for hele 40 prosent av korrupsjonen i den globale verdenshandelen, ifølge Transparency International.

Det er ikke mange år siden det var lettere å importere våpen enn bananer. Det var absurd, og veldig farlig. Mørklagt, grenseløs våpenhandel ute av kontroll bidrar til kriminalitet, terror, korrupsjon, krig og ødeleggelser som gjør fattigdomsbekjempelse veldig vanskelig.

-Glem det! Urealistisk!
Da den internasjonale sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms ble lansert i 2003 for å endre dette gjennom en sterk våpenhandelsavtale (Arms Trade Treaty, ATT), med Amnesty og den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam i spissen og senere med norske Forum for utvikling og miljø i styret (2010-2018), avfeide mange det som urealistisk. –Glem det! Det kommer aldri til å skje, sa mange som mente at staters egeninteresser og hensyn til nasjonal sikkerhet ville trumfe andre hensyn. Bare en håndfull land støttet ideen.

Imidlertid erkjente stadig flere land at våpenhandel uten global kontroll er for farlig. Behovet for bedre regulering av konvensjonelle våpen var prekært, som understreket i en Oxfam-rapport ForUM bidro til i 2009 og i innspill fra ForUM til UD i 2009. Forslaget om en våpenhandelsavtale fikk etter hvert vind i seilene i FN. I 2009 stemte flertallet av landene for å starte forhandlinger. ForUM jublet for FN-vedtaket.
(se også: intervju med ForUM i VG 2009 og felles kronikk i Aftenposten 2009 om våpenhandel)

Kun Zimbabwe stemte imot, etter at USAs president Obama brøt med linjen til president Bush (se ForUMs forklaring i Dagsavisen 2012)

Sivilsamfunn pådriver
Forum for utvikling og miljø fulgte FN-forhandlingene som startet for 10 år siden helt fra begynnelsen, og koordinerte norske organisasjoners arbeid i tett samarbeid med Control Arms.

Control Arms’ kombinasjon av grasrot-aktivisme og direkte påvirkningsarbeid mot politikere og myndigheter var helt sentralt i arbeidet med å få denne avtalen gjennom. Over 600.000 underskrifter ble overrakt til FNs generalsekretær før sluttforhandlingene, etter en kampanje støttet av ForUM. Nå passer sivilsamfunnet på at traktaten etterleves.

I Norge opprettet ForUM en arbeidsgruppe med medlemsorganisasjoner og koordinerte innspill til politikere, innlegg i media og publikasjoner med forskere om våpenhandel hjemme og ute. Blant de mest aktive organisasjonene var Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Norges Fredslag, Kirkelig Fredsplattform og Amnesty International Norge. Mange andre medlemsorganisasjoner bidro også, blant annet Press, IKFF, Norges Fredsråd, Norsk Folkehjelp, Caritas og også Redd Barna, som senere ble en viktig stemme for stans av norsk eksport til Jemen-krigere. Norges Røde Kors, ILPI og PRIO var også viktige eksterne dialogpartnere med ekspertise på feltet.

Internasjonalt ble ForUM styremedlem i Control Arms-koalisjonen (fra 2010-2018), fulgte ATT-forhandlingene tett, var pådriver for en sterk avtale, lagde flere publikasjoner lansert under FN-møtene, og støttet sivilsamfunn i utviklingslands mulighet til å bidra til arbeidet.

Kuler og våpendeler inn i avtalen
Control Arms representerer en rekke svært forskjellige organisasjoner fra ulike sektorer, og har vist at det er bred oppslutning for sterkere regulering av verdens våpenhandel. Control Arms favner jurister, religiøse ledere, kvinnenettverk, helsearbeidere, aktivister, politikere og forskere, blant mange andre, og er representert i alle verdensdeler.

Sterke motkrefter innen politikk og våpenindustrien ønsket ikke en våpenhandelsavtale, og kjempet imot.

Mange fryktet at man ville ende opp med en FN-avtale full av hull. Storeksportører som USA ønsket for eksempel ikke at ammunisjon og våpendeler skulle inkluderes i avtalen.

For å bidra konstruktivt bestilte ForUM og Kirkens Nødhjelp ulike forskningsrapporter om hvordan nettopp ammunisjon og våpendeler (best kunne inkluderes i en våpenhandelsavtale. Rapportene ble lansert i 2011 og 2012 med eksperter og diplomater under ATT-forhandlingene i FN og bidro til at det ble vanskeligere å kjempe imot at ammunisjon og våpendeler skulle inkluderes i avtalen.

Endelig avtale i 2013
Skuffelsen var stor da noen få enkeltland veltet avtalen i 2012.
(se intervju med ForUM i Aftenposten juli 2012)

Control Arms og ForUM ga ikke opp å jobbe for en sterk avtale (se Bistandsaktuelt og Dagsavisen i 2012). Control Arms ble nominert til Nobels fredspris for innsatsen, og var blant favorittene.

Sammen med jurister i Control Arms og delegasjonen til Norge og andre land ble arbeidet intensivert for å redde avtalen. (Les ForUMs analyse i Dagsavisen)

I april 2013 ble endelig Arms Trade Treaty vedtatt av FN. Kun Nord-Korea, Syria og Iran stemte imot.

ForUMs Hannah Eline Ander fulgte arbeidet for Norges Fredslag, og tidligere for Changemaker. Til NTB understreket hun at avtalen var viktig men måtte forbedres framover.

Norge var blant de første land som signerte den nye våpenhandelsavtalen, som for første gang regulerer handelen med konvensjonelle våpen. ForUM deltok på signeringsseremonien i FN.

Julaften i 2014 trådte traktaten i kraft. Ord skulle omsettes til handling verden over. Control Arms' partnere arbeidet både på lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå med støtte fra ForUM også økonomisk. (Les hva ForUM-støtten gikk til i 2016 og 2017)

ForUM mobiliserte i Norge og deltok på de årlige FN-partsmøtene til ATT i 2015, 2016, 2017 og 2018, som del av Control Arms, med innspill regjeringen og også til Stortinget årlig om norsk våpeneksport.

Det ble imidlertid tidlig klart at statenes overholdelse av den internasjonale våpenhandelen ble forsøkt hemmeligholdt (se ForUM i NTB). Og at avtalen ble brutt før blekket var tørt. Et grovt eksempel er våpeneksporten til land som kriger i Jemen.

Norge: Pådriver i FN, storeksportør av våpen
Norge var blant landene som sammen med andre stater og sivilsamfunnet arbeidet for en sterk FN- avtale, Arms Trade Treaty (ATT), som kan bidra til å redde liv og redusere lidelser forbundet med væpnet vold og uansvarlig våpenhandel. Det kan vi være stolte av.

Samtidig var og er Norge en betydelig våpeneksportør uten tilstrekkelig kontroll, som ForUM og medlemmer har påpekt i 10 år. Tre eksempler fra de første årene:

Sammen med medlemmer jobbet ForUM for at Norge måtte gjøre mer for å hindre at våpen havnet på avveie. (se ForUM-rapporten Norge - en krigsprofitør? Forslag til sterkere norsk sluttbrukerkontroll fra 2010 med Kirkens Nødhjelp og Changemaker, skrevet av PRIO).

ForUM påpekte også at det å selge våpen til undertrykkere med den ene hånda og fremme fred og menneskerettigheter med den andre ikke var samstemt (se ForUM-rapport av Mark Curtis, gjengitt i the Guardian i 2009)

ForUM reagerte på at Norge eksporterte til undertrykkende regimer som Saudi-Arabia, til og med til Libyas Gaddafi - kort tid før norske fly bombet det samme landet, som fikk alvorlige konsekvenser for hele regionen (se ForUM i Aftenposten 2011, Dagsavisen 2012 og på NRK Urix 14.02.12 om eksporten til Libya)

Norges eksport til Jemen-krigere
I det norske eksportkontrollregelverket står det at «Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig». Og ATT forbyr eksport der det er en overveiende risiko for at det vil bli brukt til å fasilitere brudd på menneskerettigheter og humanitær rett, jf. ATTs artikkel 6 og 7. Situasjonen i Jemen beskrives som verdens verste humanitære katastrofe. Den Saudi-ledede koalisjonen av land som kriger i Jemen er siden 2015 anklaget for krigsforbrytelser etter blant annet angrep på sykehus og skoler. I koalisjonen deltar flere land som har mottatt våpen, ammunisjon og militærutstyr fra Norge, ifølge regjeringens egen Stortingsmelding om norsk eksport av forsvarsmateriell.

Eksporten til land i Midtøsten økte – også til land som kriget i Jemen. ForUM sendte flere innspill til regjeringen og Stortinget og ba om at eksporten ble stanset, at en granskning iverksatt og at Norge fikk et eksplisitt eksportforbud gjennom å inkludere ATTs forbudsbestemmelser i norsk eksportkontroll-lov, men nådde ikke fram. Journalister intervjuet organisasjoner inkludert ForUM i Dagens Næringsliv 2015 og andre medier. ForUM fikk avslag på nok en innsynsbegjæring til UD i 2016 referert i Dagbladet med nytt intervju med bl.a. ForUM i 2017 om Jemen i Dagbladet etterhvert som den humanitære krisen eskalerte.

ForUM, som var sterkt kritisk til regjeringens risikovurdering, arrangerte møte mellom den jemenittiske menneskerettighetsorganisasjonen Mwatana og det norske Utenriksdepartementets eksportkontroll. I Norge samlet norske organisasjoner som Redd Barna, Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Amnesty og ForUM seg bak felles krav til Storting og regjering.

Det skulle imidlertid ta flere år før regjeringen stanset eksporten til De forente arabiske emirater desember 2017 og Saudi-Arabia i november 2018, undertrykkende regimer som kriget i Jemen. Kloke beslutninger av utenriksministeren som har stor betydning både for å redusere lidelser og som signal til andre land, og viktige gjennomslag for sivilsamfunnet.

Trenger vaktbikkjer - også i Norge
Dette til tross: I 2019 stemte stortingsflertallet nok en gang for å fortsette den norske eksporten av militært materiell til undertrykkende regimer og til land som kriger i Jemen. Uforståelig og enormt skuffende, uttalte Forum for utvikling og miljø.

En ny forskningsrapport fra SIPRI i mars 2019 viser at Saudi-Arabia er verdens største våpenimportør. Sivilsamfunnet må fortsatt følge med på at denne farlige opprustningen av et av verdens mest undertrykkende regimer ikke skjer med norsk støtte.

For å hindre at Norge og andre land risikerer å medvirke til lidelsene må sivilsamfunnet fortsatt mobilisere mot uansvarlig våpenhandel. Vaktbikkjer trengs. Interessemotsetningene er store, men en serie gjennomslag mot odds’ene viser at det nytter å stå på for en bedre og fredeligere verden.


Borghild Tønnessen-Krokan er avtroppende daglig leder i Forum for utvikling og miljø (et nettverk av 50 norske organisasjoner) og har fulgt forhandlingene om Arms Trade Treaty tett fra begynnelsen i 2009. Hun var styremedlem fra 2010-2018 i Control Arms, en koalisjon av organisasjoner fra over 100 land som ble Nobelprisnominert for å ha initiert og drevet fram FNs banebrytende våpenhandelsavtale.

BILDEKAVALKADE: 10 år med ForUM mot uansvarlig våpenhandel


kampanje-2010-under-ATT-forhandlingene.jpg#asset:6171

Sivilsamfunn ble forsøkt utestengt fra FNs våpenhandelsforhandlinger. Bildet viser ForUM (til høyre) i FN med Control Arms-kolleger i 2010 som ber om åpenhet og en våpenhandelsavtale som bidrar til å redde liv.

rapport-sluttbruker-våpenekspor-2010.jpg#asset:6197

Norge har ansvar for hvor norske våpen havner. Derfor ba ForUM, Kirkens Nødhjelp og Changemaker PRIO om å lage et forslag til en best mulig norsk sluttbrukerkontroll. Rapporten ble lansert på møte med politisk ledelse i UD i 2010.


Borghild-med-Oscar-Arias.jpg#asset:6148

ForUMs Borghild Tønnessen-Krokan med Nobelprisvinner og tidligere president Oscar Arias fra Costa Rica, som i årevis kjempet for ATT sammen med Control Arms. Arias' stiftelse var i Control Arms' styre sammen med ForUM.

rapport-ammunisjon-i-ATT-2011.jpg#asset:6198

Motstanden mot å inkludere ammunisjon i Arms Trade Treaty var stor, særlig fra USA. For å vise hvordan og hvorfor det bør gjøres lanserte ForUM sammen med Kirkens Nødhjelp og PRIO denne rapporten under FN-forhandlingene i 2011.

ATT-forhandlinger-2012-f.v-Siri-Luthen-Gro-Nystuen-Borghild-T-Krokan-og-Mona-Wærnes.jpg#asset:6172

ATT-forhandlingene 2012: Folkerettsekspert Gro Nystuen (i midten) i den norske delegasjonen sammen med ForUMs Siri Luthen (venstre), Borghild Tønnessen-Krokan og Mona Wærnes.

Borghild-i-FN-ATT.jpg#asset:6147

ForUM i 2012 under FNs ATT-forhandlinger tar til orde for en sterk avtale som gjør det vanskeligere for krigsforbrytere og undertrykkere å få tak i våpen.

valentinskampanje-m-Siri-Luthen-og-Borghild-T-K-2012-ATT.jpg#asset:6173

Valentinkampanje under FNs ATT-forhandlinger: Make love, not loopholes, er budskapet fra ForUMs Borghild Tønnessen-Krokan og Siri Luthen sammen med Control Arms (2012)

kampanje-ATT-14-feb-2012-valentines.jpg#asset:6174


typisknorskatjenepengerpakrig_changemaker.jpg#asset:3811

"Det er typisk norsk å tjene penger på krig". Bildet er fra en av Changemakers tidligere kampanjer mot norsk våpeneksport.

ATT-global-kampanjekonferanse-2012-støttet-av-ForUM.jpg#asset:6175

ForUM støttet økonomisk en Control Arms-kampanje som mobiliserte bred støtte for en sterk våpenhandelsavtale og samlet inn over 600.000 underskrifter.

Control-Arms-kampanjeillustrasjon-Arms-Trade-Treaty.jpeg#asset:1910

Control Arms-kampanje, New York

banana-gun_190313_171724.jpg#asset:6162

Før ATT var det lettere å importere våpen enn bananer.

Control-Arms-samling-2012_190313_213949.jpg#asset:6167

I 2012 finansierte ForUM en samling der Control Arms-kolleger verden over la en slagplan før FNs sluttforhandlinger.

Borghild-m%C3%B8ter-utv-min-Heikki-Holm%C3%A5s-i-FN-2012-om-ATT.jpg#asset:6154

Under ATT-forhandlingene i 2012 introduserer ForUM statsråd Heikki Holmås for sivilsamfunn fra utviklingsland som rammes hardt av uansvarlig våpenhandel.

Borghild-på-urix-om-ATT-2012-våpenhandel.PNG#asset:6182

ForUM på NRK urix om våpenhandelsavtalen, 14.februar 2012

Borghild-på-NRK-urix-14.02.12-våpenhandel.PNG#asset:6183

Fattige rammes hardest av uansvarlig våpenhandel, forklarer ForUM på NRK urix, 14.februar 2012.

Borghild-under-ATT-om-korrupsjon.jpg#asset:6179

Den globale våpenhandelen er blant verdens mest korrupte bransjer, påpeker ForUMs Borghild Tønnessen-Krokan under FN-forhandlingene i 2012.

våpenhandel.php.jpg#asset:2395

Våpenhandelsavtalen er vedtatt, og Norge skal signere! ForUM, medlemsorganisasjoner og Control Arms sammen med Espen Barth-Eide fra den norske regjering, Oslo, 2013.

Norge-signerer-ATT-i-2013.jpg#asset:6145

ForUMs Borghild Tønnessen-Krokan (med flagg) sammen med Control Arms-kolleger fra Argentina, England, Kamerun, Guatemala, Chile, Ghana og DRC samt den norske ATT-delegasjonen (Terje Hauge, UD, med plakat) idet Norge signerer ATT, 2013.

Borghild-og-Gry-Larsen-v-signering-av-ATT-2013.jpg#asset:6150

ForUMs Borghild Tønnessen-Krokan sammen med daværende statssekretær i UD Gry Larsen etter at Norge endelig har signert våpenhandelsavtalen i 2013.

control-arms-2013.jpg#asset:6176

We made history! Arms Trade Treaty er endelig signert i 2013, etter ti års kampanje fra Control Arms (bildet) og fire år med FN-forhandlinger.

Borghild-taler-i-FN-for-Control-Arms.jpg#asset:6149

ForUM taler for Control Arms om større åpenhet om våpenhandelen, under FN-møte om Arms Trade Treaty, 2014, like før FN-avtalen trer i kraft.

Control-Arms-workshop-2015.jpg#asset:6155Hvordan få våpenhandelsavtalen til å virke? ForUM på Control Arms' strategiworkshop på FN-møte i Wien i 2015, etter at ATT har trådt i kraft.

ATTmonitor-launch-CSP.jpg#asset:6168

Den norske delegasjonen deltok på Control Arms' lansering i FN av ATT Monitor, Mexico 2015.

stop-dodgy-arms-deals-stunt-2015.jpg#asset:6152

Control Arms og ForUM med klar beskjed under ATT CSP i 2015.

Norge-offentlig-våpenrapportering-stunt-m-no-del-og-Control-Arms.jpg#asset:6166

Stunt om offentlig rapportering om våpenhandel, med den norske delegasjonen, afrikanske Control Arms-partnere og ForUM. (FN, 2015)

markering-forsvunne-mex-studenter-ATT-CSP-2015.jpg#asset:6169

ForUM på markering med mexicanske kolleger om forsvunne studenter, under det første statspartsmøtet til Arms Trade Treaty i Mexico 2015.

Markering-mot-våpenhandel-lite.jpg#asset:6165

Ledere for 27 norske organisasjoner anført av Kirkelig fredsplattform markerte utenfor Stortinget i 2015 sin motstand mot norsk våpeneksport til autoritære regimer.

ATT2statsapart.jpg#asset:4177

Control Arms med ForUM, Amnesty m.fl. under FN-møte i 2016 ba om mer åpenhet og bedre rapportering om våpenhandelen.

våpenhøring-2017-Irene-Borghild-Hannah.jpg#asset:6181

Under en Stortingshøring i 2017 ba organisasjonene igjen om at norsk eksport av forsvarsmateriell til landene som kriger i Jemen stanses og en granskning foretas, og at ATTs forbudsbestemmelser inkluderes i den norske eksportkontrolloven, ikke bare i retningslinjene. Fra venstre: Redd Barna (Irene Dotterud-Flaa) og ForUM (Borghild Tønnessen-Krokan og Hannah Eline Ander). ForUM har gitt innspill til den årlige Stortingsmeldingen om norsk eksport av forsvarsmateriell hvert år i 10 år.

ATT-CSP2017-fotostunt.jpg#asset:6146

ForUM og Control Arms med fotostunt under ATT CSP i Geneve, 2017 om lidelsene uansvarlig våpenhandel forårsaker. Aktivister og eksperter fra en rekke land i Midtøsten, Afrika, Asia, Oseania, Latin-Amerika, Nord-Amerika og Europa deltok.

PNG-Jamaica-Jemen-ATT-CSP-2017_190313_214908.jpg#asset:6170

Control Arms' postkortaksjon med kolleger fra voldsherjede Papua Ny Guinea, Jamaica og Jemen, utenfor FN-bygget i Geneve der ATT statspartsmøtet ble holdt i 2017. ForUM deltok og støttet økonomisk aksjonen, som flere utenlandske medier omtalte.

Borghild-nyheter-jemen-våpeneksport-3.-januar-2018.JPG#asset:5194

ForUM intervjues i januar 2018, om at regjeringen etter påtrykk fra sivilsamfunnet endelig stanser eksport av ammunisjon til Emiratene som kriger i Jemen.

underskriftsaksjon-Redd-Barna-og-Changemaker-2018.jpg#asset:6177

Underskriftskampanje fra ForUMs medlemsorganisasjoner Redd Barna og Changemaker, 2018.

Arendalsuka-2018-ForUM-KN-Redd-B-Agenda-CM-om-våpenhandel.jpg#asset:6180

Våpenhandel i fokus under Arendalsuka 2018. Fra venstre: ForUM (Borghild Tønnessen-Krokan), Kirkens Nødhjelp (Anne Marte S. Skaland), Redd Barna (Irene Dotterud-Flaa) og Agenda (Catharina BU). Changemaker var også med.

ForuM-med-UD-og-jemenittisk-aktivist-under-ATT-CSP-2018.jpg#asset:6153

ForUM arrangerte møte i FN i 2018 mellom UD og den jemenittisk menneskerettighetsorganisasjon en Mwatana for å diskutere konsekvensene av norsk eksport til Jemen-krigerne. Fra venstre: ForUMs leder (Borghild Tønnessen-Krokan, Mwatana (Ali Jameel), Amnesty International, UDs våpeneksportkontrollrepresentant (Christoffer Aas-Pedersen), Control Arms' leder (Anna Macdonald). Bilde: Nic Marsh, PRIO.

att-aksjon-beskjært.jpg#asset:5698

En kampanje mot våpen på avveie møtte delegater på vei inn til Arms Trade Treatys partsmøtes første dag i 2018, der ForUM (første fra venstre) deltok med kolleger fra Control Arms.

Høring-våpeneksport-2018_190313_170530.PNG#asset:6156

Fra venstre: Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og ForUM, som i november 2018 anmoder Stortinget om å be regjeringen stanse norsk eksport til Saudi-Arabia som kriger i Jemen. Dagen etter varslet utenriksminister Ine Eriksen Søreide endelig at Norge ville stanse denne eksporten.

Mission-Impact.jpg#asset:6178

Ungdomsserien MISSION IMPACT som har premiere 2.april 2019 følger tre ungdommers reise inn i kjernen av bærekraftsmålene. Bloggeren Victoria (til høyre) blir sjokkert når hun finner ut at fredsnasjonen Norge som fremmer bærekraftsmålene og folkeretten samtidig har utrustet krigførende parter i Jemen militært. Serien er laget av Hacienda Film og Differ Media i samarbeid med ForUM.Arms Trade Treaty

Våpenhandelavtalen er den første juridisk bindende avtalen som regulerer internasjonal handel av konvensjonelle våpen (det vil si ikke kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen).

FN-forhandlingene startet i 2009, etter mange års påtrykk fra sivilsamfunn. Avtalen ble fremforhandlet i New York på to globale konferanser i regi av FN, som ble avholdt ijuli 2012 og mars 2013. Den ble vedtatt av FNs Generalforsamling 2. april 2013 og åpnet for undertegning i juni 2013. Sammen med 56 andre land undertegnet da Norge avtalen (bildet). Norge ratifiserte avtalen i februar 2014.

Våpenhandelavtalen trådte i kraft 24. desember 2014 etter at 50 land hadde sluttet seg til den. 100 land har ratifisert avtalen. Den er signert, men ikke ratifisert av 35 land.

Avtalens bestemmelser
Målsettingen med avtalen er å etablere så høye felles internasjonale standarder for internasjonal handel med konvensjonelle våpen som mulig og å forhindre ulovlig handel med slike våpen. Formålet er blant annet å bidra til fred, sikkerhet og stabilitet og å redusere menneskelige lidelser.

Våpnene som reguleres omfatter blant annet stridsvogner, pansrede kampkjøretøyer, storkalibrete artillerisystemer, kampfly, angrepshelikoptre, krigsfartøyer, missiler og missilutskytningssystemer, mindre våpen og de fleste typer håndvåpen. Avtalen omfatter også ammunisjon og våpendeler. De våpenrelaterte virksomhetene som reguleres omfatter eksport, import, transitt, omlasting og mekling.

Partenes regulering av våpenhandelen skal gjennomføres ved at det opprettes et nasjonalt kontrollsystem, samt at det utpekes et kontaktorgan for landets overholdelse av avtalens forpliktelser. Partene forplikter seg til å vurdere grundig og upartisk enhver våpenhandel for å sikre at avtalens regler overholdes.

Partene har rett til å skaffe seg våpen til bruk i selvforsvar og i fredsbevarende operasjoner.

Avtalen forbyr salg av våpen til områder som er underlagt våpenembargo (forbud mot innføring av våpen) pålagt av FN eller annet internasjonalt organ. Avtalen forbyr også våpenoverføringer som inngår i ulovlig internasjonal våpenhandel eller folkemord og andre brudd på menneskerettighetene.

Traktatpartene skal rapportere innen 31. mai hvert år om tillatt eller faktisk eksport og import av konvensjonelle våpen.

Det avholdes en konferanse mellom traktatpartene én gang i året. Et sekretariat i Geneve utgir en årlig oversikt over traktpartenes handel med konvensjonelle våpen.

Mer informasjon: www.controlarms.org