Act#ForNature

Sivilsamfunn fra hele verden møtes for å forberede seg til FNs neste miljøforsamling

7. juni møtes 150 aktører fra viktige samfunnsgrupper for å diskutere hvordan vi kan handle for å styrke naturen og nå bærekraftsmålene. Det er nemlig temaet for FNs neste miljøforsamling (UNEA 5) som skal gå av stabelen neste år.

På UNEA 5 møtes verdens miljøministre for å sette agendaen for det globale miljøarbeidet og ta initiativ til nye internasjonale miljøavtaler. Konsultasjonen 7. juni er en mulighet for sivilsamfunnet til å påvirke prosessen som leder opp til miljøforsamlingen.

Hvordan takle marinforsøpling? Hvordan skal vi komme oss etter koronakrisen? Dette er noen av spørsmålene som skal diskuteres på konsultasjonen.

Hovedtemaene for konsultasjonen er:

  • Helse og miljø
  • Marin forsøpling
  • Restaurering av økosystemer, biomangfold og utvikling
  • Involvering og implementering

Konsultasjonen skulle etter planen avholdes i Oslo, men på grunn av koronasituasjonen blir konsultasjonen digital.

Det er mulig å følge de offentlige panelsamtalene på nett, og registrere seg for å delta på gruppediskusjonene. Diskusjonene vil resultere i en rekke anbefalte handlingspunkter som skal overleveres til en gruppe miljøministre i etterkant av konsultasjonen.

Konsultasjonen er en del av Oslo Act #forNature Global Forum, og etterfølges av en rekke offentlige paneldebatter (Townhalls) og et møte mellom miljøministre for å forberede UNEA 5. Forumet ledes av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, ettersom Norge har presidentskapet i UNEA, i samarbeid med lederen for FNs miljøprogram.

ForUM er den lokale partneren til forumet og har ansvaret for å organisere konsultasjonen 7. juni.


Se de åpne paneldiskusjonene fra konsultasjonen her:

Act ForNature Global Online Forum - Sunday June 7th 2020 from Tappin AS on Vimeo.

Se programmet for de åpne diskusjonene her