Arrangement Registrer ditt arrangement

Forum for utvikling og miljø (ForUM) er et nettverk av rundt 50 norske organisasjoner som arbeider for en bærekraftig verden. Her finner du arrangementer arrangert av både våre medlemsorganisasjoner og andre.

Registrer ditt arrangement
08.apr2022

Broen til framtiden 2022

Sted bekreftes Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, EL og IT Forbundet Norge, LO i Oslo, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Den norske kirke, Concerned Scientists Norway, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, Klimavalgalliansen, For Velferdsstaten, Naturviterne, Oslo – Akershus Handel og Kontor, Samfunnsviterne, Bærekraftige liv, Utdanningsforbundet Oslo, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Forum for utvikling og miljø kl. 00:00 - 00:00
Les mer