Innhold som omhandler emnet «Kampanje»


Klimatiltak med renter
Klima:

Klimatiltak med renter

Det er umulig å løse klimakrisa uten å løse gjeldskrisa. Kampanjen Klimatiltak med renter belyser sammenhengen mellom klima- og gjeldskrisa og stiller tydelige krav til Norge. Les mer om kampanjen i denne saken her!