Klimatiltak med renter

Klimatiltak med renter

Det er umulig å løse klimakrisa uten å løse gjeldskrisa. Kampanjen Klimatiltak med renter belyser sammenhengen mellom klima- og gjeldskrisa og stiller tydelige krav til Norge. Les mer om kampanjen i denne saken her!

Det er umulig å løse klimakrisa når rekordmange land er fanget i en dyp gjeldskrise. Landene som er hardest rammet av klimaendringene har ikke økonomisk handlingsrom til å gjennomføre tiltak, samtidig som det meste av verdensklimafinansiering gis som lån. Derfor er detavgjørende at Norge fremmer løsninger som ivaretar både økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn for land i Sør.

Gjeldskriser spenner bein på innsatsen for å nå bærekraftsmålene og unngå katastrofale klimaendringer. Rike land må oppfylle sine forpliktelser innen klimafinansiering, uten å lure oss unna med lån, eller oppblåst rapportering av tiltak som ikke fungerer. Hvis vi ikke gir mer i gavebistand, lurer vi ikke bare oss selv, men vi svikter også fremtidige generasjoner, sier Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i Forum for utvikling og miljø.

Kampanjen inkluderer caser om Malawi og Pakistan som eksempler på land som er svært sårbare i både gjeld- og klimakrisa. Malawi og Pakistan betaler prisen for land som Norge sine utslipp.

Høsten 2022 var en tredjedel av Pakistan under vann etter den største flommen landet hadde opplevd i vår levetid.Dette førte til nye lån fra IMF og en forverret gjeldssituasjon. Vinteren 2023 ble Malawi truffet av en syklon som har ført til nesten en halv million interne fordrevne og store ødeleggelser.

Malawi og Pakistan er fanget i en ond sirkel av klimakatastrofer og økende gjeld. De landene som er mest klimasårbare er de landene sombærer de største gjeldsbyrdene. Klimatoppmøtet begynner på torsdag og Norge må ta ansvar for at klimafinansiering ikke fører til at land havner i gjeldskriser.

Sjekk ut nettsiden for mer informasjon om klimatiltak med renter og hvilke krav vi stiller til Norge!


Gjeldsrettferidighet for klimarettferdighet

Les mer om kravene kampanjen stiller i policy briefen.

Les policy briefen her.