Innhold som omhandler emnet «UNGA78»


Behov for en skattekonvensjon under FN
Reisebrev:

Behov for en skattekonvensjon under FN

I New York har det foregått forhandlinger i FNs 2. komité. Diego Foss fra Redd Barna har representert ForUM som sivilsamfunnsrepresentant i den norske delegasjonen. Les reisebrevet fra Diego her!