Erna kan bli bærekraft-stjerna i G20

Erna Solberg møtte norske organisasjoner før Norges gjesteopptreden i G20 7-8 juli 2017. Fra venstre: Tove Wang (Redd Barna), Kjetil Abildsnes (Kirkens Nødhjelp), Maren Hemsett (SLUG), Borghild Tønnessen-Krokan (Forum for utvikling og miljø), Erna Solberg (statsminister), Tuva Widskjold (Changemaker), Camilla Lyngen (Unge funksjonshemmede), Ungdom og fritid.

Erna kan bli bærekraft-stjerna i G20

Som gjest på G20-toppmøtet i helgen bør lede an for bærekraftig utvikling, klima og ansvarlig næringsliv. Det mener norske organisasjoner som i dag møtte Erna Solberg.

Norge er gjesteland ved årets G20-møter i Hamburg 7. – 8. juli.  Der møter statsminister Erna Solberg verdens 20 mektigste ledere til toppmøte. I dag, 4. juli, var syv norske sivilsamfunnsorganisasjoner invitert av Erna Solberg til statsministerboligen. Organisasjonene hadde tydelige forventninger til hva Norge bør gjøre som gjest.

De norske organisasjonene Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Changemaker og Forum for utvikling og miljø (et nettverk av 50 norske organisasjoner)  som var invitert i tillegg til organisasjonen Unge funksjonshemmede og Ungdom og fritid mener Norge bør få med seg verdens mektigste på en global dugnad for bærekraftig utvikling. På områdene klima, bærekraftsmålene, utdanning, helse, åpenhet og ansvarlig næringsliv bør Norge lede an, mener organisasjonene.

-Hva verdens 20 mektigste land gjør blir avgjørende for FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Ikke minst nå som Trump har trukket USA fra klimaavtalen må Norge og G20 trå til, sa daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø til statsministeren.

Hun henviste til at World Economic Forum framhever manglende evne til å levere på klima og klimatilpasning som den risikoen med størst potensiell global påvirkning.  G20 står for rundt 80% av de samlede klimagassutslippene.

Norske klimagassutslipp stiger, men regjeringens nye klimamelding inneholder ingen nye klimatiltak.Norge vedtok også nylig en  klimalov som sier at Norge skal være et lavutslippsamfunn i 2050, og ha kuttet utslipp med 80-95%. Med stortingsmeldingen skyver vi denne omstillingen framfor oss, mener ForUM.

Organisasjonen mener G20 og Norge kan vise vei for å bremse egne utslipp, skifte til fornybar energi og kutte fossilsubsidier, og også bygge motstandskraft og skaffe klimafinansiering slik at fattige land kan tilpasse seg, land som selv har bidratt lite til klimaproblemet men som rammes hardest.

Organisasjonene foreslår blant annet at Norge og G20 bør:

Hindre at selskaper tapper særlig utviklingsland for milliardinntekter ved bruk av skatteparadis. Dersom selskapene betaler rettmessig skatt i de landene de opererer i, kan det generere enorme summer som kunne finansiert sykehus, skoler og oppnåelse av bærekraftsmålene.

Unngå at vi får en ny gjeldskrise i kjølvannet av finansieringen av de neste årenes utviklingsinnsats ved å arbeide for en uavhengig gjeldshåndteringsmekanisme i FN som ansvarliggjør lånegivere.

Sørge for nye friske bistandsmidler til klimatiltak i utviklingsland, ikke i stedet for, men i tillegg til de eksisterende bistandsbudsjettene. Norge må kutte egne stigende klimautslipp og vise større lederskap nå som Trump trekker USA fra Paris-avtalen om klima.

Innføre strengere regler og oppfølging av bedrifter og finansinstitusjoner som mottar offentlig støtte blant annet ved å kreve at de gjennomfører aktsomhetsvurderinger og følger global normer, herunder FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Organisasjonene understreket også at åpenhet og involvering av sivilsamfunnet er nødvendig for å nå målene.

Forum for utvikling og miljø (ForUM) ga også innspill til Finansdepartementet, UD og SMK før både G20s finansministermøte i mars. ForUM videreformidlet også innspill fra det internasjonale sivilsamfunnet C20,der representanter for mer enn 60 land deltok.

Forum for utvikling og miljø overrakte en ny rapport til statsministeren
med forslag til hvordan alle FNs 17 bærekraftsmål og 169 delmål kan nås
innen 2030. Alle land har forpliktet seg til målene, som innebærer å
avskaffe ekstrem fattigdom på en miljøvennlig måte. Statsminister Erna
Solberg leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, der kjendiser som
Shakira og Messi er med.

Erna-Solberg-og-siv-samf-rundt-bordet.JP

Erna-Solberg-og-ForUM-Borghild.jpg#asset


Relevante emner


Fakta om G20

G20 (eller Group of 20) er et samarbeidsforum bestående av 19 land samt Den europeiske union (EU). Gruppen, som er selvoppnevnt, omfatter G7-landene og andre land med sterk økonomi, herunder nylig industrialiserte land. G20 er verdens sentrale, uformelle forum for internasjonalt økonomisk samarbeid. I 2017 er Norge og Nederland invitert av Tyskland til å være gjesteland. Toppmøtet holdes i Hamburg 7-8 juli.