Lover samstemtforum og økt energitilgang

Det var fullt hus og stort engasjement under utviklingspolitisk spørretime med Nikolai Astrup på Kulturhuset i Oslo, 25. april. 

Lover samstemtforum og økt energitilgang

Her er to gode og en dårlig nyhet fra Forum for utvikling og miljøs utviklingspolitiske spørretime med utviklingsminister Nikolai Astrup. 

Den 25. april inviterte Forum for utvikling og miljø (ForUM) til utviklingspolitisk spørretime med utviklingsminister Nikolai Astrup på Kulturhuset i Oslo. Under spørretimen utfordret 13 av ForUMs medlemsorganisasjoner ministeren med hvert sitt spørsmål.

Samstemthetsforum kommer!

Sammen med våre medlemmer har Forum for utvikling og miljø i årevis arbeidet for en mer samstemt politikk for utvikling. Under utviklingspolitisk spørretime meddelte utviklingsministeren at Regjeringen denne måneden besluttet å opprette et samstemthetsforum med deltakere fra sivilsamfunn, akademika, fagorganisasjoner, næringslivet og flere departementer. Ministeren sa at samstemtforumet vil bli viktig for norsk utviklingspolitikk. ForUM er meget fornøyd:

- Dette forumet kan bli viktig for å sikre at de ulike politikkområdene trekker i samme retning for bærekraftig utvikling, slik at man ikke gir med den ene hånda og tar med den andre. Vi gleder oss over at sivilsamfunnet skal involveres, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø.

lisa-siversten-astrup-25.04.18.jpg#asset:5354

Lisa Sivertsen fra Kirkens Nødhjelp stilte ministeren spørsmål om når det vil opprettes et samstemthetsforum og hvordan sivilsamfunnet vil involveres. Statsråden meddelte at Regjeringen nå har besluttet at forumet skal opprettes.

Lover innsats på å gi de fattigste tilgang til ren energi 

Regjeringen har lovet en dobling i norsk energibistand. International Energy Agency (IEA) spår at med mindre det satses langt mer på desentraliserte energiløsninger vil nesten 600 millioner mennesker i Afrika mangle tilgang til strøm i 2030 - de fleste på landsbygda der strømnettet mangler. Norsk energibistand er tidligere blitt kritisert for å ikke være god på å hjelpe de fattigste, og WWF Verdens naturfond stilte spørsmål om hvordan Regjeringen kan bidra til at flere mennesker får tilgang til fornybare desentraliserte løsninger. Ministeren svarte at desentraliserte løsninger kommer til å bli enda viktigere når vi øker støtten.

- Dette er svært gode nyheter! Bærekraftsmål 7 forplikter oss til å arbeide for at alle skal ha tilgang til ren energi innen 2030. Da må desentraliserte fornybarløsninger som også når de fattigste prioriteres høyere i norsk energibistand, sier Tønnessen-Krokan.

Fortsatt ingen handlingsplan for bærekraftsmålene i sikte

Regjeringen omtaler bærekraft som sitt hovedprosjekt, Erna Solberg leder FNs pådrivergruppe for de FNs bærekraftsmål og utviklingsministeren sier målene er en rettesnor for utviklingspolitikken. Skal målene nås, trengs en nasjonal og trinnvis handlingsplan. Stortinget har bedt om en slik handlingsplan og Høyre har programfestet det. Under utviklingspolitisk spørretime stilte Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS spørsmål om når vi kan vente å se en slik handlingsplan. Forum for utvikling og miljø er skuffet over at dette tydelige spørsmålet ikke fikk et klartsvar fra ministeren.

- Det er tre år siden FNs bærekraftsmål ble vedtatt, og til tross for at Regjeringen sier de prioriterer bærekraftsmålene, har Norge fortsatt ikke laget en plan for hvordan vi skal nå dem. Det er 12 år igjen til målene skal nås, og noen av målene skal nås allerede om to år, så nå haster det med en plan, avslutter Tønnessen-Krokan (under).

Borghild På Årsmøtet 2018 Lite

I mange land er det ingen selvfølge at sivilsamfunn kan utfordre politikere slik vi gjør her. I fjor ble 197 miljøforkjempere drept, sa daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø som ønsket utviklingsminister Nikolai Astrup velkommen.


Les mer på Twitter

Under og etter den utviklingspolitiske spørretimen var det en rekke reaksjoner og kommentarer på Twitter. Se #Utviklingspolitiskspørretime her.