Dramatisk økning i sult

Dramatisk økning i sult

Pandemi, økonomisk nedgang, klimaendringer og konflikt. Årsakene var mange og kompliserte, resultatet var at mange flere enn året før gikk sultne til sengs.

Under FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) ble rapporten «The state of food security and nutrition in the world» lansert. - Før pandemien så vi framgang på så mange områder innenfor Agenda 2030, men antall mennesker som sultet steg år etter år. Og nå har altså pandemien eskalert problemet, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø Kathrine Sund-Henriksen. Sund-Henriksen representerer sivilsamfunnet i den norske delegasjonen til HLPF.

I 2020 sultet mellom 720 og 811 millioner mennesker, en økning på kanskje så mye som 161 millioner mennesker fra året før. Rundt 1 av 3 hadde ikke tilgang til tilstrekkelig næring i 2020, en økning på rundt 320 millioner mennesker fra 2019. 3 milliarder mennesker har i dag ikke råd til et sunt kosthold.

Dette har naturligvis en enorm påvirkning på barna. Det ble estimert at 149 millioner barn under fem år var «stunted» (for korte for alderen sin), og mer enn 45 millioner barn under fem år undervektige. Samtidig ble det estimert at rundt 39 millioner barn i samme aldersgruppe var overvektige.

- Bærekraftsmål 2 om å utrydde sult er ett av de målene som viser veldig tydelig hvordan hele Agenda 2030 må sees som en helhet. Vi trenger bærekraftige matsystemer, som gir god ernæring til alle uten å skade natur og klima. I dag står verdens jordbruksproduksjon for over 30 % av klimagassutslippene, som igjen skaper klimaendringer som gjør det vanskeligere å produsere mat, sier Sund-Henriksen.

Rapporten anslår at rundt 660 millioner mennesker fremdeles vil sulte i 2030, delvis på grunn av effektene koronapandemien vil ha på global matsikkerhet. Nøkkelen ligger, ifølge rapporten, i seks typer tiltak. Disse inkluderer blant annet å gjøre matsystemer mer robuste for klimaendringer, styrke sårbare gruppers mulighet til å håndtere økonomisk nedgang og endring i matvarepriser, og å jobbe for å kutte kostnadene for næringsrik mat.

- Nå er det bare ni år igjen til 2030, når bærekraftsmålene skal være nådd. I september møtes verden til et toppmøte om matsystemer. Vi får håpe at de fine ordene på de internasjonale møtene vil føre til faktisk handling og resultater. Det er på høy tid at verden våkner opp, avslutter Sund-Henriksen.

Les rapporten her.


FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) er et årlig FN-møte der alle verdens land samles for å diskutere fremgangen mot FNs 17 bærekraftsmål, som skal nås innen 2030. ForUM representerer sine over 50 medlemsorganisasjoner i den norske delegasjonen til HLPF.
Les mer om årets HLPF her

The state of food security and nutrition in the world

Rapport utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs barnefond (Unicef), Verdens matvareprogram (WFP), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og FNs landbruksfond (Ifad) i fellesskap. Har blitt utgitt hvert år siden 2017.