Tannløst utfall av årets FfD-Forum

Foto: Rick Bajornas/UN Photo.

Tannløst utfall av årets FfD-Forum

Utviklingsfinansiering stod på agendaen i FN forrige uke, men de store tiltakene uteblir.

Forrige uke gikk Finance for Development Forum av stabelen i FN, hvor verdens land diskuterte hvordan vi skal finansiere de ambisiøse bærekraftsmålene. Den pågående pandemien har satt utviklingsarbeid mange år tilbake, og enda mer penger må på bordet dersom vi skal nå målene innen 2030. Blant temaene som ble diskutert på forumet var gjeldslette og bærekraftige gjeldssystemer, bekjempelse av kapitalflukt og rettferdig fordeling av vaksiner.

Uforpliktende fra Norge

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein la frem Norges innlegg på forumets åpningsdag, og fremhevet behovet for å finne løsninger på tvers av sektorer for å få bukt med krisene pandemien har utløst. Det var likevel påfallende få konkrete tiltak å spore i innlegget på viktige temaer som gjeld og nasjonal ressursmobilisering. Gruppen for de såkalte LDC-landene uttrykte på nytt sitt ønske om en midlertidig opphevelse av TRIPS-reglene for å sikre rettferdig distribusjon av vaksiner, men Ulstein pekte istedenfor på ACT-A-verktøyet som løsningen på vaksinetilgang.

På konferansens siste dag deltok statssekretær Aksel Jacobsen i samtale om hvordan verden må gå fra ord til handling for å bekjempe ulovlig kapitalflyt. Tross gode forslag fra FACTI-panelet, som også var representert i samtalen, kunne ikke Norge strekke seg lenger enn til å si at de vurderer tiltakene i FACTI-rapporten. Dette stod i sterk kontrast til Mexico, som blant annet trakk frem register for egentlig eierskap som tiltak som må innføres umiddelbart. Andre tiltak fra rapporten, som en global skattekonvensjon og en global minstesats for selskapsskatt, ble i stor grad ikke prioritert av de rikeste landene.

HLPF neste

Internasjonalt sivilsamfunn har reagert med skuffelse på sluttdokumentet etter konferansen, og etterlyser på ny konkrete løsninger på systemnivå for å finansiere utvikling. Det er påfallende at temaer som global selskapsskatt og gjeldslette diskuteres på mer konkret nivå i ekskluderende fora som for eksempel G-20 gruppen.

Det neste viktige møte om finansiering blir High Level Panel Forum som arrangerer i begynnelsen av juli.

Bilde av Diego Alexander Foss

Diego Alexander Foss

Rådgiver
Kontaktperson for: Ansvarlig næringsliv, Norge som investor
+47 980 71 601

Relevante emner