Regjeringens nye bærekraftsplan: For lite for sent, mener Forum for utvikling og miljø

-Planen staker dessverre ikke ut noen ny kurs for Norge. Dette er for lite for sent, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen. Foto: ForUM

Regjeringens nye bærekraftsplan: For lite for sent, mener Forum for utvikling og miljø

I dag lanserte regjeringen en handlingsplan for hvordan Norge skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås innen 2030. Planen svarer ikke på de reelle utfordringene Norge har i arbeidet med å bidra til at målene nås, mener Forum for utvikling og miljø.

Ny norsk plan for bærekraftsmålene lansert

FNs 17 bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, og skal nås innen 2030. Målene ble omtalt som historisk ambisiøse: Innen 2030 skal det være slutt på ekstrem fattigdom og sult, global oppvarming skal være stanset, og forbruk skal ikke lenger gå på bekostning av viktig natur.

Solberg-regjeringen har lenge blitt kritisert for å ikke ha noen plan for Norges bidrag til målene, både fra norske organisasjoner og fra Riksrevisjonen. Onsdag 23. juni ble stortingsmeldingen «Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030» lansert.

Daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM) – et nettverk av over 50 norske organisasjoner – mener planen som ble lansert i dag er for lite ambisiøs, lite konkret og lite forpliktende.

- Vi står overfor en alvorlig klima-, natur- og ulikhetskrise, og har få år på å nå FNs ambisiøse mål. Vi forventet en plan som ville ta Norge i en ny og bærekraftig retning, men denne planen staker dessverre ikke ut noen ny kurs for Norge. Dette er for lite for sent, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen.

Svarer ikke på de reelle utfordringene for Norge

Regjeringen lanserte i dag også en rapport som vurderer hvordan Norge ligger an med å nå bærekraftsmålene. Rapporten viser at samtidig som Norge er blant landene som er nærmest å nå bærekraftsmålene, har Norge et stort negativt avtrykk globalt.

ForUM mener planen ikke svarer på de reelle utfordringene Norge har i arbeidet med å bidra til at målene nås.

- Den store utfordringen til Norge er å sørge for at politikken vi fører ute i verden og hjemme drar i samme retning mot bærekraftsmålene. Å nå bærekraftsmålene i Norge og globalt er to sider av samme mynt. Norge må kutte klimagassutslipp og stanse ødeleggelsen av natur. Vi forbruker også for mye. Planen gir ingen tydelige svar på hvordan Norge skal løse disse utfordringene, sier Sund-Henriksen.

Presenterer noen gode grep

Samtidig som ForUM mener planen som helhet ikke er god nok, mener organisasjonen det er flere gode grep som presenteres.

Blant annet skal konsekvensene av alle nye stortingsmeldinger og proposisjoner vurderes opp mot bærekraftsmålene, og det skal stilles sterkere krav til at offentlige anskaffelser og innkjøp skal være i tråd med målene.

- Bærekraftsmålene må være med i all norsk politikkutvikling fremover for å sikre at lokale, nasjonale, globale tiltak trekker i samme retning. Disse tiltakene er positive, men vi mangler fortsatt en helhetlig plan for å redusere Norges negative fotavtrykk i verden, sier Sund-Henriksen.

Lansering-handlingsplan-2021.jpg#asset:7834

Fra lanseringen av Norges vurdering av eget arbeid med bærekraftsmålene og handlingsplanen. Fra venstre: Anne Romsaas (KS), Nikolai Astrup (kommunal- og moderniseringsminister), Kim Gabrielli (UN Global Compact Norway), Dag-Inge Ulstein (utviklingsminister) og Kathrine Sund-Henriksen (Forum for utvikling og miljø). Foto: ForUM


For kommentarer, kontakt:

Daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen, 411 05 167
Kommunikasjonsrådgiver Hannah Sigriddatter Ander, 93 65 22 61