Varsko fra det internasjonale ressurspanelet

Rapporten Global Resources Outlook 2024 ble lansert på FNs miljøforsamlings siste dag. Foto: Lukasz Szmigiel/Unsplash

Varsko fra det internasjonale ressurspanelet

En ny rapport fra det internasjonale ressurspanelet (IRP) viser at vi går en mørk framtid i møte dersom vi ikke gjøre store endringer i hvordan vi bruker og forbruker naturressursene.

Rapporten Global Resource Outlook 2024 ble lagt fram fredag 1. mars under FNs sjette miljøforsamling (UNEA-6) i Nairobi, Kenya.

Den viser at ressursbruken er mer enn tredoblet de siste 50 årene, og at utvinning av råmaterialer forventes å øke med 60 prosent innen 2016, noe som vil ha katastrofale konsekvenser for klima og miljø.

- Vi har lenge visst at ressursbruken vår ikke er bærekraftig, men ressurspanelet sin rapport tvinger oss til å innse hvor lite bærekraftig den faktisk er. Denne erkjennelsen må føre til omfattende politiske endringer, på alle nivå, sier Ingrid Rostad, seniorrådgiver og fungerende leder for politikk i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Rostad er i Nairobi og representerer sivilsamfunnet i den norske delegasjonen til miljøforsamlingen.

En overgang til bærekraftig og ansvarlig ressursbruk- og forbruk er ifølge rapporten en nøkkel i nær alle internasjonale avtaler og initiativer på miljøfeltet. Dette inkluderer alt fra naturavtalen, det nye globale rammeverket for kjemikalier og den kommende plastavtalen til Parisavtalen og bærekraftsmålene.

I rapporten blir det lagt vekt på rettferdighet og velferd for mennesker til fordel for økonomisk vekst alene. Rapportforfatterne foreslår tiltak for å redusere den generelle etterspørselen etter naturressurser, og at dette kan skje samtidig med økonomisk vekst.

Rapporten ble lansert på FNs miljøforsamlings siste dag, etter omfattende diskusjoner om både miljøkonsekvensene av ressursutvinning, hvordan ivareta menneskerettigheter og miljø i mineralindustrien og sirkulærøkonomi.

- Diskusjonene de siste ukene viser at verdens stater dessverre ikke har tatt inn over seg alvoret. Det krever politisk vilje å ta de nødvendige grepene, men den har til nå ikke vært til stede i rommene hvor verdens ledere møtes. Vi håper dette varskoet fra ressurspanelet kan være en døråpner for den politiske viljen, og i mellomtiden vil vi fra sivilsamfunnets side fortsette å presse på.


Kontakt:

Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: natur og biologisk mangfold (CBD), FNs miljøprogram (UNEP), sivilsamfunns handlingsrom
+47 908 91 440
Bilde av Ida Åkerstedt

Ida Åkerstedt

Kommunikasjonsrådgiver
Kontaktperson for: presse, informasjon, sosiale medier, nettsider
+47 950 82 401

Relevante emner


Det internasjonale ressurspanelet

Det internasjonale ressurspanelet (International Resource Panel, IRP), er et globalt kunnskapspanel som sammenstiller kunnskap om hvordan bruke og gjenbruke naturressurser mer effektivt og miljøvennlig og utvikle bærekraftige samfunn.

Ressurspanelet sammenstiller eksisterende kunnskap fra internasjonale forskningsmiljøer, på lik linje med FNs klimapanel (IPCC) og Det internasjonale naturpanelet (IPBES).

Global Resources Outlook 2024
Global Resources Outlook 2019

FNs sjette miljøforsamling (UNEA-6)

FNs miljøforsamling er FNs høyeste organ for miljøsaker. Hvert andre år møtes verdens miljøministere i hovedkvarteret for FNs miljøprogram (UNEP) i Nairobi. Den sjette miljøforsamlingen, UNEA-6, startet 26. februar og avsluttes 1. mars. Se mer informasjon om UNEA-6.

UNEA-6 har et særlig fokus på hvordan ulike internasjonale prosesser på klima, miljø og natur henger sammen. Blant sakene som diskuteres er sirkulærøkonomi, miljøkonsekvensene av metall- og mineralutvinning, miljøkonsekvensene av krig og konflikt, plantevernmidler, naturbaserte løsninger, bærekraftig havforvaltning, klimarettferdighet, og bærekraftige levesett.

ForUM har sendt innspill til den norske delegasjonen.