Innhold som omhandler emnet «Økonomisk ulikhet»


Mot taktskifte innen global handel

Mot taktskifte innen global handel

Regjeringen har varslet et taktskifte i arbeidet med å fremme global handel. På vegne av et bredt utvalg av norske miljø-, utviklings- og fredsorganisasjoner har ForUM gitt sitt innspill til den kommende stortingsmeldingen.

- De nye utviklingsmålene må ta tak i ulikhet

- De nye utviklingsmålene må ta tak i ulikhet

- Det er et opprør og sinne i verden mot de enorme ulikhetene som finnes, spesielt i mellominntektsland med store forskjeller, slik som India. De nye utviklingsmålene må ta dette opp i seg, og ikke kun fokusere på ekstrem fattigdom, sa Amitabh Behar på et fullsatt seminar om de nye utviklingsmålene.

ForUMs innspill til «Dele for å skape»

ForUMs innspill til «Dele for å skape»

ForUM gir sin fulle støtte til at Norge skal spille en ledende rolle internasjonalt for å fremme rettferdig utvikling, men savner blant annet større fokus på kapitalflyt mellom land og mer forpliktende krav til norske investeringer.

Bistand i grenseland

Bistand i grenseland

\"Kommersielle investeringer er viktige i fattige land, men investeringen i Brasil gir grunn til å stille spørsmål ved de føringene norske bistandsmyndigheter gir\", skriver Andrew Preston i kommentar i Dag og Tid.

Rapport fra vårmøter i Verdensbanken og IMF

Rapport fra vårmøter i Verdensbanken og IMF

Mens IMF først og fremst hadde fokus på krisen i Europa, diskuterte Verdensbanken utkast til ny strategi under vårmøtene. Et foreslått mål er at det innen 2030 kun skal finnes 3% ekstremt fattige i verden.

Enhancing the IMF's focus on growth and poverty
Publikasjon:

Enhancing the IMF's focus on growth and poverty

Det er lite som tyder på at IMF har fått et økt fokus på fattigdomsreduksjon, ifølge en rapport om IMFs arbeid med fattigdomsreduksjon. Redd Barna, Forum for Utvikling og Miljø og Kirkens Nødhjelp har tatt initiativ til rapporten.