Innhold som omhandler emnet «matgruppa»


Innspill til plan for matsikkerhet
Politisk innspill:

Innspill til plan for matsikkerhet

I 2018 vil regjeringen lansere en handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Forum for utvikling og miljøs matgruppe mener matsikkerhet og fattigdomsbekjempelse må prioriteres over norske interesser i støtten til næringsutvikling. Les høringsinnspillet her, fra Forum for utvikling og miljø, Caritas, Redd Barna, Care, Norges Vel, Utviklingsfondet og Spire.

Seminar: "From Uniformity to Diversity"

ForUMs matsikkerhetsgruppe inviterer i samarbeid med Norad til et miniseminar om den første temarapporten fra International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) “From Uniformity to  Diversity: A Paradigm Shift fromIndustrial Agriculture to diversified agroecological systems”.