Matsikkerhet på agendaen: FNs komité for global matsikkerhet

Matproduksjon i Limpopo, Sør-Afrika. Foto: Tshedza Muvhango / unsplash

Matsikkerhet på agendaen: FNs komité for global matsikkerhet

Forrige uke ble årets møte i FNs komité for global matsikkerhet avsluttet. Leder for politikk i ForUM, Aron Halfen, var til stede på møtet i Roma. Les hans reisebrev her!

Hvert år møtes representanter fra verdens land og sivilsamfunn til det årlige møtet i FNs komite for global matsikkerhet (CFS). Møtet holdes i Roma i det ærverdige bygget til FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) i forkant av verdens matdag, 16. oktober. Det omtales som det viktigste politiske møtet for verdens matsikkerhet.

Jeg var spent før min første fysiske deltakelse på dette viktige møtet. Her blir den årlige statusrapporten over verdens matsikkerhet lagt frem CFS 2022/50/INF/15 - The State of Food Security and Nutrition in the World 2022 (fao.org), og det blir bestemt nye retningslinjer på sentrale områder. Det er tematiske møter i plenum for delegasjoner og observatører og et stort antall side-arrangementer hvor privat sektor også deltar i stort omfang. Etter noen år med digitale pandemi-møter var det en hybrid variant i år. Det fungerte ikke helt optimalt rent teknisk og det føltes halvtomt på de fleste arrangementene. De som har deltatt her jevnlig savnet den vanlige energien som fysisk deltakelse gir slike møter og som gjør at de blir en viktig møteplass.


Les også ForUMs innspill til den norske delegasjonen til CFS50 her


Årets konferanse ble innledet med et dystert bakteppe; økning i antall som sulter i verden som følge av Covid-19 pandemien og krigen i Ukraina. Det ble knyttet stor spenning til hvordan land ville omtale dette under Høynivådelen på åpningsdagen 10. oktober og det ble raskt klart at formuleringene ville skape en politisert debatt utenom det vanlige. Krigen i Ukraina har forverret matsikkerheten dramatisk og den gjorde det også umulig å enes om en felles slutterklæring på den siste dagen under CFS 50. Det var ikke den eneste skuffelsen og under møtet som hadde både forventede nedturer og noen oppturer.

Norge deltok med en stor delegasjon på årets møte og ForUM fikk også en plass i delegasjonen da vi etterspurte dette. I tillegg til vår deltakelse sikret Spire også at sivilsamfunnet ble godt representert i delegasjonen gjennom nestleder Lise Saga. Vi fikk være med på å utarbeide et mandat som var ganske progressivt og ivaretar mange viktige hensyn. Men vi mente det var rom for at Norge kunne være mer eksplisitt på viktige områder og bidra til at sivilsamfunnet, marginaliserte bønder og urfolk blir hørt og ivaretatt når de nye retningslinjene skulle debatteres og vedtas. Her kan Norge spille en konstruktiv rolle og ForUM forsøkte å påvirke Norge i den retningen gjennom vår deltakelse.

aon-på-cfs50-crop.jpg#asset:9625

Lise Saga (Spire) og Aron Halfen (ForUM) på plass i Roma.

Foruten deltakelse i delegasjoner er det etablert en egen mekanisme for sivilsamfunn og urbefolkning for å sikre deres innspill i prosessene opp mot det årlige møtet i CFS. Jeg var overrasket over hvordan deres rolle ble spilt og delvis tilsidesatt under plenumsmøtene. Det er FNs medlemsland som har hovedtyngden her og preger møtet med sine innlegg i et multilateralt anerkjent diplomatspråk. For å gjøre seg relevante må andre aktører søke støtte fra enkeltland eller mektige grupperinger som EU. Dette er at møysommelig arbeid som må gjøres før, under og etter toppmøtene Men for at dette virkelig skal være det viktigste poliske møtestedet for matsikkerhet bør det legges til rette for en bedre dynamikk og diskusjoner også under møtene fremover. Derfor var det positivt at lederen for den norske delegasjonen etterspurte mer involvering av sivilsamfunnet i fremtidige prosesser.

Kvinner og likestilling var ett av hovedtemaene på denne konferansen. Både fordi kvinner spiller en avgjørende rolle for matsikkerhet, men også fordi det skulle vedtas nye retningslinjer for å løfte frem dette arbeidet. Men det ble ikke enighet om nye retningslinjer for kvinner og likestilling som nå må utsettes til neste møte. Et utfall som var ventet, men allikevel skuffende på FN-dagen for rurale kvinner 11. oktober. Det var heldigvis lettere å enes om fremming av ungdoms deltakelse og jobbmuligheter innen bærekraftige matsystemer. Et sluttdokument ble vedtatt med akklamasjon og gav litt positiv energi inn i møtet. Det gjorde også et syngende innlegg fra en ungdomsrepresentant. Et kamprop fra Kenya som rev folk tilbake til den fysiske virkeligheten.

Det samme gjaldt fremleggingen av retningslinjer for ansvarlige investeringer for bærekraftig jordbruk og matsystemer. Dette var et tema som var viktig for ForUM sin matgruppe og vi hadde jobbet iherdig med et posisjonsnotat. Dette var det lite igjen av i det som skulle legges frem i plenum. Men siden jeg skulle holde innlegget fikk vi til slutt inn noen viktige merknader om deltakelse og en rettighetsbasert tilnærming. Det førte til at jeg fikk god kontakt med andre sivilsamfunnsrepresentanter etter innlegget og diskuterte hvordan våre innspill kan få større støtte av medlemsland med påvirkning.

Vi reiste fra Roma med en bedre forståelse for utfordringer, mulige løsninger og konkret virkemidler fremover i vårt arbeid for matsikkerhet og en samstemt politikk. Det er kort til 2030 og alle må bidra om vi skal nå Bærekraftsmålene.


Skrevet av:

Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Norge som investor, matsikkerhet, Topplederforum for bærekraftsmålene
+47 482 78 101