Fellesinnspill til klimameldingen (Meld. St. 41 (2016-2017))

Fellesinnspill til klimameldingen (Meld. St. 41 (2016-2017)) fra Forum for utvikling og miljø, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Kirkens Nødhjelp, Utviklingsfondet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Mellomkirkelig råd, Caritas Norge, Changemaker, Besteforeldrenes klimaaksjon, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Spire, Sabima, og Bellona. Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid har et særlig fokus på felles gjennomføring for å oppnå EUs klimamål.