Innspill til klimaforhandlingene april 2018

Innspill til klimaforhandlingene april 2018

Forum for utvikling og miljø ga april 2018 innspill til Norges delegasjon før FNs klimakonvensjons forhandlingsmøte i Bonn fra 30. april til 10. mai 2018. Innspillet som følger er strukturert etter de veiledende spørsmålene for Talanoadialogen, og omfatter både forhandlingene generelt og Norges rolle i dem. 

les innspillet her.