Innspill til regjeringens samstemtreform og samstemthetsrapport

Innspill til regjeringens samstemtreform og samstemthetsrapport

Innspill til regjeringens samstemtreform og UDs årlige samstemthetsrapport, juni 2018. 

Les innspillet her.