Jubler for egen utviklingsminister

Utvidelse av Regjeringen Solberg, 16.01.18. Foto: Statsministerens kontor

Jubler for egen utviklingsminister

Denne uken ble det kjent at den nye regjeringen får en egen utviklingsminister. Forum for utvikling og miljø (ForUM) er veldig fornøyd med den nye statsrådposten.

- Endelig får regjeringen en egen minister som har som oppgave å bekjempe fattigdom, fremme menneskerettighetene og bidra til at FNs bærekraftsmål nås! Vi ønsker den nye ministeren varmt velkommen og gleder oss til å samarbeide med ham, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Sammen med over 50 andre organisasjoner har Forum for utvikling og miljø siden valget 2017 jobbet for å få en utviklingsminister. I den forrige regjeringen hadde utenriksministeren også ansvar for utviklingspolitikken, og organisasjonene har pekt på at dette feltet er for stort og viktig til å ikke få en egen ministerpost.

Viktige satsinger for bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for regjeringens nye plattform: Den blågrønne regjeringens overordnede mål er et "bærekraftig velferdssamfunn", og utviklingspolitikken skal ha "menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål som overordnet rammeverk". Statsminister Erna Solberg leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, der verdens ledere i 2015 forpliktet seg til å avskaffe ekstrem fattigdom og bekjempe klimaendringene innen 2030. Den nye regjeringen sier den vil spille en aktiv rolle i oppfølgingen av bærekraftsmålene internasjonalt og i Norge.

For å lykkes med dette vil regjeringen føre en samstemt politikk for utvikling. Regjeringen vil opprettholde bistanden på en prosent, bekjempe ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelse som tapper utviklingsland for milliardinntekter, styrke menneskerettighetene, støtte sivilsamfunn og videreføre satsingen på global helse og utdanning for jenter. Dette er nødvendige prioriteringer, og avgjørende for å komme i mål, mener Forum for utvikling og miljø.

Trenger en plan

Forum for utvikling og miljø er positiv til at regjeringen skal jobbe for at de ulike politikkområdene drar i samme retning for bærekraftig utvikling, og reformere organiseringen av norsk utviklingspolitikk. Samtidig vet vi at om tre stortingsperioder skal alle FNs 17 bærekraftsmål være oppnådd. For å få til dette trenger vi en nasjonal handlingsplan for hvordan Norge skal nå bærekraftsmålene. Både Stortingsflertallet og regjeringens største parti har stadfestet at de vil utarbeide en slik plan for arbeidet frem mot 2030. ForUM mener en slik handlingsplan bør være en av de første oppgavene som ligger på bordet for den nye ministeren:

- Vi har målene, og trenger derfor en plan. En konkret og trinnvis arbeidsplan for hvordan vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030 og bidra internasjonalt må snart på plass. Vi har ikke råd til å la være, for vi har ingen planet B, sier Tønnessen-Krokan.


ForUMs reaksjon på den nye regjeringsplattformen.


Ny klima- og miljøminister

Ola Elvestuen fra Venstre blir ny klima- og miljøminister. Med plattformen har regjeringen nå forpliktet seg til å være i front for å rense verdenshavene for plast, fortsette regnskogsatsingen, doble bistanden til fornybar energi, vurdere å åpne for at Oljefondet kan investere i unotert infrastruktur som fornybar energi, verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet og sikre grønn omstilling.

Forum for utvikling og miljø gratulerer Elvestuen, og ser fram til samarbeid om disse viktige satsningene:

- Dette trengs for å nå bærekraftsmålene og Parisavtalens klimamål. Vi forventer at Ola Elvestuen vil være en sterk pådriver for dette, og realisere nullvisjonen om marin forsøpling som hans forgjenger Vidar Helgesen i desember fikk internasjonalt gjennomslag for, avslutter Tønnessen-Krokan.