Klimasøksmål mot EU godkjent

Seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø - som også støtter folkets klimasøksmål - Kristina Fröberg, sier det økende antall klimasøksmål viser at stadig flere lider av klimaendringene, og at folk ikke er fornøyd med dagens klimapolitikk. Fröberg utfordrer norske myndigheter til å gjøre mer.

Klimasøksmål mot EU godkjent

Folkets klimasøksmål mot EU er godkjent for behandling i Den europeiske unionens domstol. Både EU og Norge må gjøre mye mer for å stanse klimaendringene, sier rådgiver i Forum for utvikling og miljø, Kristina Fröberg. 

Før sommeren gikk ti familier og den svenske samiske ungdomsorganisasjonen Sáminuorra til gruppesøksmål mot EU for å ha for lave klimamål. Deres levebrød er allerede truet av klimaendringene. De fornærmede ber ikke om økonomisk kompensasjon, men om økte klimaambisjoner fra EU.

Mandag 13. august ble søksmålet godkjent for behandling i Den europeiske unionens domstol. Domstolen vil vurdere om saken har rettslig grunnlag, og dermed om anklagen vil føre til rettssak. EU er ventet å komme med tilsvar i løpet av to måneder. 

- Sommerens tørke og branner er bare en brøkdel av de klimarelaterte utfordringene vi som lever av reindrift står overfor. At søksmålet nå er akseptert gir meg håp. Vi må handle nå, sier Sanna Vannar, leder av den svenske samiske ungdomsorganisasjonen, Sáminuorra.


Les mer om folkets klimasøksmål her


Norge må forvente å bli saksøkt av ofre for klimaendringer

Over 1000 klimasøksmål pågår rundt om i verden i dag. Dette er bare en forsmak på det som kommer, og Norge må også forvente å bli saksøkt av ofre for klimaendringer, sier finansanalytiker Sony Kapoor til NRK. Kapoor leder Re-Define tenketank, som i disse dager skriver en rapport om klimasøksmålene som nå foregår over hele verden. 

– Vi kommer til å se en voldsom økning av klimasøksmål, og rike stater med mye fossil næring vil være spesielt utsatt, sier Kapoor til NRK. 

Folkets klimasøksmål støttes av en rekke organisasjoner, forskere og innbyggere. Wendel Trio, leder av Climate Action Network (CAN) Europe tror rettssaken vil vise at ambisjonene nå må heves for å sikre en trygg fremtid for oss alle. 

Bevis på at folk er misfornøyde med klimainnsatsen

Seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø - som også støtter folkets klimasøksmål - Kristina Fröberg, sier det økende antall klimasøksmål viser at stadig flere lider av klimaendringene, og at folk ikke er fornøyd med dagens klimapolitikk. Fröberg utfordrer norske myndigheter til å gjøre mer:

- Vår seneste rapport om Norges retteferdige ansvar bidrag for å nå Parisavtalen, viser at også de norske klimaambisjonene er skremmende lave. Skal Norge ta sitt ansvar i forhold til sine historiske utslipp fra 1990 og sin økonomiske kapasitet, må Norge bidra til å kutte klimagassutslipp tilsvarende 430 prosent av våre nasjonale utslipp innen 2030. Kun slik tar vi vårt rettmessige ansvar for å nå Parisavtalen, avslutter Fröberg. 

Les rapporten her.


Familien Recktenwald fra Tyskland er blant familiene som går til søksmål mot EU for å få unionen til å heve klimaambisjonene. Her kan du se hvorfor de velger å gå rettens vei.


Folkets klimasøksmål

EU-borgere saksøker Parlamentet og Ministerrådet for å ikke gjøre sitt ytterste for å stanse farlige klimaendringer.

Saken meldes til EU-domstolen med utgangspunkt i artikkel 263 og 340 i Traktaten om EUs funksjon (TFEU), så vel som EUs forpliktelser i henhold til Parisavtalen.

Mandag 13. august ble søksmålet godkjent for behandling i Den europeiske unionens domstol. Domstolen vil vurdere om saken har rettslig grunnlag, og dermed om anklagen vil føre til rettssak. EU er ventet å komme med tilsvar i løpet av to måneder. 

Du kan lese mer om søksmålet her.