Norge må halvere utslippene på hjemmebane

Norge må halvere utslippene på hjemmebane

Norge må bidra til klimagassutslipp tilsvarende 430 prosent av våre nasjonale utslipp innen 2030, slår en ny rapport fast. Minst 53 prosent må tas hjemme. Kun slik når vi Paris-avtalen.

Stockholm Environment Institute har skrevet rapporten «Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement» på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp, Regnskogfondet, Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø. 

Rapporten anslår hva Norges rettferdige bidrag til den internasjonale klimadugnaden bør være for å nå målene i Paris-avtalen og hvordan klimakrisen kan løses på en måte som også sørger for bærekraftig utvikling for verdens fattige. Norges historiske ansvar for å ha skapt klimaproblemet og vår økonomiske kapasitet til å bidra til klimaløsningene ligger til grunn for beregningen. 

Norge må øke innsatsen for utslippskutt både i Norge og i andre land

Norge har i dag mål om å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Rapporten anslår at Norge må øke dette målet til minst 53 prosent for å være i tråd med vårt rettferdige bidrag. Disse kuttene må tas nasjonalt. Resten av de 430 prosentene kutt skal oppfylles ved å finansiere utslippsreduksjoner i andre land. Rapporten anslår at prislappen kan være oppimot 50 milliarder kroner i året.

– Norge må bevilge langt mer til å løse klimakrisen enn i dag. Regjeringen har de siste årene kuttet kraftig i vårt internasjonale klimabidrag, nå bevilger vi rundt fire milliarder kroner i året. Rapporten viser det omfattende ansvaret vi bærer som en rik oljenasjon sier Lisa Sivertsen, konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

- Det er fortsatt mulig å holde den globale oppvarmingen til 1,5C. Men denne muligheten er borte om noen få år og vi må handle nå, sier Lisa Sivertsen.

Norge må oppskalere sine nasjonale klimaambisjoner til minst 53 prosent

– Vi trenger utslippskutt både i Norge og i andre land. Norges nasjonale klimamål må oppskaleres fra det nåværende målet om 40 prosent utslippskutt innen 2030 til minst 53 prosent. Norge skal i 2020 rapportere inn et nytt mål til FN, og da må ambisjonsnivået opp, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. 

Livsviktig klimatilpasning

Rapporten ser også på Norges rettferdige andel av å støtte utviklingsland med å tilpasse seg de klimaendringene som allerede skjer. Konservative anslag viser at Norge må bidra med nærmere 15 milliarder kroner i året til klimatilpasning. Dette kommer i tillegg til de 50 milliardene til utslippsreduksjon.

– Her er ikke Norge i nærheten av å levere. Millioner av mennesker lider under klimaendringene, og det er verdens fattige som rammes hardest. Disse menneskene har bidratt minimalt til klimaendringene, og de må få muligheten til å tilpasse seg en endret hverdag, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø. 

Bør doble regnskogsatsing

Norge er verdensledende i regnskogbevaring. Dersom Norge skal øke den internasjonale klimainnsatsen er det naturlig å videreutvikle denne innsatsen.

– Å stanse ødeleggelsen av regnskogen er helt avgjørende for å løse klimaproblemet. For å klare det, trenger vi en rask oppskalering av innsatsen globalt. Norge har vært et foregangsland for bevaring av regnskogen i mange år. Nå trenger verden at dette fortsetter på et nytt og høyere nivå. Derfor bør Norge doble regnskogsatsingen frem til 2025, sier Øyvind Eggen, daglig leder i Regnskogfondet.