Våre innspill til bærekraftsmålene, 2018

Våre innspill til bærekraftsmålene, 2018

I år skal verdens land samles ved FNs hovedkvarter i New York for å diskutere innsatsen for å nå seks av de 17 bærekraftsmålene. Sammen med våre medlemsorganisasjoner har vi i vår gitt innspill til Norges arbeid med disse målene. Her kan du lese alle innspillene.


INNSPILL 1/6
GÅ MOT STRØMMEN 
- Innspill til hvordan Norges kommende satsning på energibistand kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål om ren energi til alle innen 203

Utgitt av: Forum for utvikling og miljø (ForUM), WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, FIVAS - Foreningen for internasjonale vannstudier, og Spire.

Forum Brief Sdg7 3

INNSPILL 2/6
BÆREKRAFTEN BEGYNNER I BYENE 
- Innspill til hvordan Norge kan gjøre et løft for bærekraftsmål 11 i 2018

Utgitt av: Sabima, Spire, LHL Internasjonal, Atlas-alliansen, WWF Verdens naturfond, Forum for utvikling og miljø.

Brief Sdg11 Forside

INNSPILL 3/6
DEN NØDVENDIGE OMSTILLINGEN 
- Innspill til hvordan Norge kan bidra til at FNs bærekraftsmål om ansvarlig produksjon og forbruk nås innen 2030

Utgitt av: Spire, Naturvernforbundet, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), Framtiden i våre hender, WWF Verdens naturfond, Forum for utvikling og miljø

Skjermbilde Forside Sdg12

INNSPILL 4/6
VI MÅ REDDE ØKOSYSTEMENE FOR Å REDDE OSS SELV
- Innspill til hvordan norsk politikk kan bli mer samstemt for å nå bærekraftsmål 15

Utgitt av: Forum for utvikling og miljø, Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond, Sabima, Regnskogfondet. 

Skjermbilde Sdg15

INNSPILL 5/6
RENT VANN, RENT NØDVENDIG
- Innspill til hvordan Norge kan bidra til å nå bærekraftsmål 6 om rent vann og gode sanitærforhold til alle innen 2030

Utgitt av: Kirkens Nødhjelp, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, FIVAS - Foreningen for vannstudier og Forum for utvikling og miljø

Sdg6 Skjermbilde Front

INNSPILL 6/6
UMIDDELBART BEHOV FOR MER OG BEDRE FINANSIERING
- Hvordan Norge kan jobbe for at bærekraftsmål 17 gir mulighetene til å nå de 16 andre målene

Utgitt av: Kirkens Nødhjelp, SLUG – nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Fellesrådet for Afrika, Changemaker, Redd Barna og Forum for utvikling og miljø.

Sdg17 Skjermbilde Front