Verden er ikke i rute med bærekraftsmålene

FNs årlige høynivåforum - HLPF - er den viktigste arenaen for å gjennomgå status for bærekraftsmålene (SDGene) og finne ut hvordan man skal løse de viktigste utfordringene knyttet til å nå dem. FNs generalsekretærs Progress Report viser at verden ikke er i rute med å nå målene.

Verden er ikke i rute med bærekraftsmålene

Hvert år møtes verdens ledere i FN i New York for å diskutere fremgangen mot bærekraftsmålene. Verden er ikke i rute, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, som etterlyser en handlingsplan fra Regjeringen.

HLPF - den viktigste arenaen for å gjennomgå status for bærekraftsmålene 

FNs årlige høynivåforum - HLPF - er den viktigste arenaen for å gjennomgå status for bærekraftsmålene (SDGene) og finne ut hvordan man skal løse de viktigste utfordringene knyttet til å nå dem. FNs generalsekretærs Progress Report viser at verden ikke er i rute med å nå målene. Daglig leder for Forum for utvikling og miljø (ForUM), Borghild Tønnessen-Krokan, var til stede i New York og mener norske myndigheter nå må presentere en plan for hvordan de tenker å nå målene. 

Norge stilte med en bredt sammensatt delegasjon (se bilde). ForUM-fellesskapet hadde i forkant av av HLPF utviklet innspill til hva Norge bør gjøre for å bidra til at de 6 målene som skulle gjennomgås under årets HLPF nås: SDG 6 rent vann og sanitær til alle innen 2030, 7 ren energi til alle, 11 bærekraftige byer og bosetninger, 12 ansvarlig produksjon og forbruk, 15 liv på land og 17 samarbeid for målene og finansiering. 

norske-delegasjonen-foto-UD.jpg#asset:5794

Norges delegasjon til HLPF 2018, første uke. Fra venstre: Andre Oktay Dahl – Unio, Live Rognerud – SSB; Edvard Hviding – UiB; Hege Thomassen Magnus– Rederiforbundet; Borghild Tønnessen-Krokan – ForUM; Bjørn Casper Horgen – KMD, Jarle Aarbakke Tollaksen – LNU; Annelin Eriksen – UiB; Knut Thonstad – Norad; Inge Herman Rydland – UD; Hans Olav Ibrekk – UD; Ørnulf Strøm – Norad var forhindret.

Savner en plan for å nå målene

ForUM har siden 2015 jobbet for at Norge må ha en plan for hvordan de 17 bærekraftsmålene skal nås. Selv om Stortinget har bedt Regjeringen om å lage en slik plan, og Høyre har det programfestet, er det ingen tegn på at en slik plan er under utvikling. Både SverigeDanmark og Finland har nå laget handlingsplaner for å nå målene. I følge SDG Index sliter nordiske land særlig med å nå mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon, og mål 13 om å stanse klimaendringene.

- Skal Norge bidra til å nå målene, må omfattende grep tas både i og utenfor Norges grenser. Det er ikke mulig å nå målene uten en plan, og det haster, sier Tønnessen-krokan.

Sivilsamfunnet er nødvendig om målene skal nås

Stadig flere steder i verden er sivilsamfunnets handlingsrom minkende. Statssekretær Jens Frølich Holte holdte innlegg under en side-event arrangert av ForUM og den globale sivilsamfunnskoalisjonen Together 2030. Holte la vekt på at sivilsamfunnet har en viktig rolle som pådriver og partner. Dette ble svært godt mottatt, også fra sentrale aktører i land der sivilsamfunn er under press og direkte angrep fra myndigheter, selskaper og kriminelle. ForUMs Tønnessen-Krokan holdte to innlegg på vegne av Norge - ett om viktigheten av samarbeid for å nå målene, samt om bevaring av tropisk skog for å nå SDG 15 om liv på land.

Borghild-HLPF-2018.jpg#asset:5795Både ForUM og UD holdt innlegg for Norge under FNs HLPF om sivilsamfunn under press – UD under eventen til Together 2030 og ForUM. ForUM holdt også Norges plenumsinnlegg om SDG 15, liv på land.


Flertall for ministererklæring

Hvert høynivåforum munner ut i en ministererklæring

"Hvert høynivåforum munner ut i en ministererklæring. Som vanlig var det helt usikkert fram til siste timen om HLPF kunne enes om en erklæring som, slik denne gjør, slår fast at nå er det bare å ta av finstasen og ta på seg arbeidsklær: Det skal hardt arbeid til for å lykkes med å nå bærekraftsmålene for de 193 land som vedtok 2030-agendaen i 2015." skriver  Utenriksdepartementet på sine nettsider.

2018 var første gang noen land stemte imot ministererklæringen. Disse var USA og Israel.

ForUMs innspill til bærekraftsmålene, 2018

Sammen med våre medlemsorganisasjoner ga vi våren 2018 innspill til Norges arbeid med de 6 målene som ble diskutert i FN i juli. Her kan du lese alle innspillene.