Innhold som omhandler emnet «FN»


Norge fikk ikke taletid under FNs høynivåuke: manglende oppfølging av bærekraftsmålene
ForUM mener:

Norge fikk ikke taletid under FNs høynivåuke: manglende oppfølging av bærekraftsmålene

Norge er godt vant med taletid på FN-toppmøter. Under årets høynivåuke ble det imidlertid annerledes da FNs generalsekretær krevde at kun seriøse land som kunne vise til nye og forpliktende klimatiltak og resultater fikk taletid. Dette viser at Norge ikke lenger kan skjule manglende oppfølging på hjemmebane med tiltak internasjonalt når vi blir sett nærmere i kortene.

Høynivåmøte om bærekraftsmålene: - Ingen tid å miste!
UNGA78:

Høynivåmøte om bærekraftsmålene: - Ingen tid å miste!

I dag går startskuddet for høynivåuka av FNs generalforsamling i New York. Forum for utvikling og miljø (ForUM) har signert en felles uttalelse som oppfordrer verdensledere til å bli enige om en ny og ambisiøs avtale for mennesker og planeten under høynivåmøtet om bærekraftsmålene.

FNs generalforsamling er i gang
FNs generalforsamling:

FNs generalforsamling er i gang

FNs generalforsamling er i gang og vil behandle om lag 150 ulike saker utover høsten. Høynivåuka regnes gjerne som verdens viktigste møteplass, og startskuddet gikk 19. september i New York. Les mer om hva som ble diskutert på årets høynivåuke og hva ForUM vil jobbe med under årets generalforsamling her!

Det store finaniseringsgapet
Financing for Development Forum:

Det store finaniseringsgapet

Årets forum for utviklingsfinansering i FN (FfD Forum) etterlater liten tvil om at det er et skrikende behov for store reformer i det internasjonale finansystemet.

FN varsler «kode rød» for menneskeheten
Klima:

FN varsler «kode rød» for menneskeheten

Forrige uke uttalte FNs generalsekretær at nå er det kode rød for menneskeheten, og ba alle verdens land om å slutte å lete etter kull, olje og gass. Samtidig nøler det norske stortingsflertallet. Dette viser hvor viktig kampen for en ambisiøs og rettferdig norsk klimapolitikk er, skriver ForUMs klimarådgiver Lillian Bredal Eriksen.

- Handler om å mobilisere landene

- Arbeidet som Pedersen leder, handler om å mobilisere landene til å sette penger bak løfter om å redde verden. Det er ikke lett, uttaler seniorrådgiver Kristina Fröberg i ForUM til Dagens Næringsliv.

Regjeringen utsetter det grønne skiftet

Regjeringen utsetter det grønne skiftet

- Meldingen som kom i dag åpner for mer kvotehandel. Konsekvensen kan bli en utsettelse av det nødvendige grønne skiftet som uansett må komme, sier leder i Forum for utvikling og miljø, Andrew Preston.

Norge har en nøkkelrolle i FfD-forhandlingene

Norge har en nøkkelrolle i FfD-forhandlingene

Denne uken startet forhandlingene om Financing for Development i New York. Seniorrådgiver Kristina Fröberg er tilstede og spent på hvordan Norge bruker den unike rollen som ordstyrer i forhandlingene.

​Tjener på ambisiøse klimamål

​Tjener på ambisiøse klimamål

Norge har en tverrpolitisk enighet om at Norge skal ligge i tet internasjonalt når det gjelder ambisjoner, så vel som å være en pådriver i klimaforhandlingene. Da nytter det ikke å gjemme seg bak sinkeland, skriver ForUMs klimarådgiver Arvid Solheim.

ForUMs respons til synteserapporten
Politisk innspill:

ForUMs respons til synteserapporten

I januar 2015 begynner forhandlingene som skal avgjøre hvilke bærekraftige utviklingsmål verden skal oppnå til 2030. Les hvordan ForUM mener at Norge skal bruke innholdet i synteserapporten i forhandlingene.

Diskuterer gjeld og skatt i New York

Diskuterer gjeld og skatt i New York

På vegne av ForUM er daglig leder i SLUG, Gina Ekholt, i New York og deltar på de siste forberedende møtene før forhandlingene om Finansiering for Utvikling begynner i 2015.

Roser Norges deltakelse i Genève

Roser Norges deltakelse i Genève

Norge var et av få land som stilte med regjeringsdeltakelse på FNs årlige forum for næringsliv og menneskerettigheter i Genève. Rådgiver, Gunhild Ørstavik, i ForUM rapporterer om troverdig engasjement fra Norges side.

God start for Finansiering for Utvikling

God start for Finansiering for Utvikling

- Finansiering for Utvikling er en test for det internasjonale samfunnet som vi ikke har råd til å feile, sa FNs Generalsekretær Ban Ki-moon til FNs medlemsland fredag kveld.

Noen glimt av håp i New York

Noen glimt av håp i New York

Utfallet av klimatoppmøtet ble ikke like ambisiøst som mobiliseringen til klimamarsj over hele verden, selv om noen land kom med høyere lovnader enn antatt.

Ber Norge vise handling

Ber Norge vise handling

– Både hva Norge gjør hjemme og sier i New York blir svært viktig i den store sammenhengen, sier Andrew Preston i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

100 lands forslag til nye utviklingsmål

100 lands forslag til nye utviklingsmål

Forslagene fra sommerens møte om FNs nye utviklingsmål byr på mye positivt for organisasjonene – men også alvorlige mangler som risikerer å undergrave de endelige målene.

Mål om ulikhet, klima og fred henger i en tynn tråd

Mål om ulikhet, klima og fred henger i en tynn tråd

For første gang ble forhandlingsmøtet om FNs nye utviklingsmål lukket for deltakelse fra sivilsamfunn. - Situasjonen har blitt mer spent. Det ble en het debatt om klima, ulikhet, fred og godt styresett, sier Kristina Fröberg, som fulgte møtet i New York.

Ulikhet på agendaen i UNCTAD

Ulikhet på agendaen i UNCTAD

Feiringen av 50-års jubileet til FN sin konferanse for handel og utvikling (UNCTAD) faller på et gunstig tidspunkt. Med et zero-draft til nye utviklingsmål på bordet var det duket for god debatt i Geneve forrige uke.

Nye forhandlinger om FNs utviklingsmål

Nye forhandlinger om FNs utviklingsmål

I dag begynner FNs arbeidsgruppe på 70 land å forhandle frem innholdet i en rapport om de nye utviklingsmålene. ForUM deltar på møtet i New York, med vårt rykende ferske posisjonsdokument om de nye målene i lomma.

Hvordan skal de nye utviklingsmålene se ut?

Hvordan skal de nye utviklingsmålene se ut?

FN er i full gang med å utarbeide de nye målene for bærekraftig utvikling som skal erstatte FNs tusenårsmål etter 2015. ForUM følger prosessen tett både i Norge og internasjonalt. Dette er hva vi mener må med i de nye målene.

På vei mot nye utviklingsmål

På vei mot nye utviklingsmål

Hvilke utviklingsmål skal erstatte Tusenårsmålene etter 2015? Den 25. -27. november møtes 70 land i FNs åpne arbeidsgruppe for å diskutere dette. ForUM er på plass i New York for å følge møtet.

Travelt for FNs klimapanel

Travelt for FNs klimapanel

Det kan ta tjue minutter å diskutere et kommategn. FNs klimapanel (IPCC) er nå inne i sin tredje dag med forhandlinger om sammendraget av første del av den femte hovedrapporten.

Tiårets viktigste klimarapport

Tiårets viktigste klimarapport

Denne uka legger FNs klimapanel (IPCC) fram den mest oppdaterte og helhetlige kunnskapen om endringene i klimasystemet. ForUM følger FNs klimapanel sitt møte i Stockholm.

Nye utviklingsmål i 2015: Hva skjer?

Nye utviklingsmål i 2015: Hva skjer?

Verdens ledere er samlet i FNs generalforsamling for å drøfte prinsippene for de nye utviklingsmålene som i 2015 skal erstatte tusenårsmålene. Det er nå debatten om prioriteringer kommer for fullt.

Våpenhandelsavtale undertegnet i FN

Våpenhandelsavtale undertegnet i FN

Norge har nå signert den banebrytende, internasjonale våpenhandelsavtalen. Til sammen 67 land signerte i New York i juni, og en rekke andre land ventes å signere senere i år.

Motvillig styrking av FNs miljøprogram

Motvillig styrking av FNs miljøprogram

FNs miljøprogram UNEP ble styrket på det første årsmøtet etter Rio+20. - Med dette er også miljøpilaren i arbeidet for bærekraftig utvikling tydeligere, sier ForUMs seniorrådgiver Arvid Solheim.

Få orden på sivilsamfunnsdeltakelsen!

Få orden på sivilsamfunnsdeltakelsen!

Myndighetene vil ha en god dialog med det norske sivile samfunn, men tenker ikke systematisk eller langsiktig på hvordan det kan oppnås. Det kommer fram i ny ForUM-rapport som vi overleverte til Miljøverndepartementet.

Toppmøteturisme eller reell påvirkning
Publikasjon:

Toppmøteturisme eller reell påvirkning

Rio+20 konkluderte med at det sivile samfunnets rolle i FN-prosesser på miljø og utvikling må styrkes. Hva skal til for reell påvirkning? Har sivilsamfunnet en rolle å spille? Er FN bortkastet tid?

Organisasjonene vil ha reell påvirkning i FN

Organisasjonene vil ha reell påvirkning i FN

Over 50 engasjerte representanter for norske organisasjoner og myndigheter deltok på ForUMs seminar Konferanseturisme eller reell påvirkning om sivilsamfunnets rolle i FN torsdag. – Ett av inntrykkene jeg sitter igjen med er at organisasjonene etterlyste en reell inkludering, sier Andrew Preston, daglig leder i ForUM.