Innspill til Prop. 94 s (2018-2019) ​- om felles utslippsforpliktelse med EU

Innspill fra Forum for utvikling og miljø (ForUM) til Prop. 94 s (2018-2019). Felles utslippsforpliktelse med EU. Til Stortingets Energi-, og miljøkomite, Oslo, 12. mai 2019. Les ForUMs innspill her.