Ønsker ny klima- og miljøminister samt "bærekraftsminister" velkommen

Ønsker ny klima- og miljøminister samt "bærekraftsminister" velkommen

I dag presenterte statsminister Erna Solberg nye statsråder og omrokeringer i regjeringen. Forum for utvikling og miljø takker Ola Elvestuen for samarbeidet, ønsker Sveinung Rotevatn velkommen som ny klima- og miljøminister, og ønsker Astrup velkommen som "bærekraftsminister"

Ny klima- og miljøminister i klimaambisjonsåret 2020

Ola Elvestuen fra Venstre har de siste to årene vært Norges klima- og miljøminister. I dag tar partifelle Sveinung Rotevatn over ministerposten. Forum for utvikling og miljø (ForUM) takker Elvestuen for samarbeidet og ønsker Rotevatn velkommen:

- Elvestuen har vært en engasjert klima- og miljøminister som har vært opptatt av å lytte til og samarbeide med sivilsamfunnet. Elvestuen har understreket viktigheten av å begrense global oppvarming til 1,5 grader og i tillegg hatt et stort engasjement for biologisk mangfold. Vi vil takke Elvestuen for samarbeidet, og gratulere Rotevatn med denne viktige ministerposten, sier dalig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen.

Håper på nytt norsk klimamål i februar

ForUM-fellesskapet har lenge jobbet for en mer ambisiøs norsk klimapolitikk, med et høyere mål for norske utslippskutt. Allerede 9. februar i år har FNs frist for å melde inn nye klimamål til Parisavtalen. Det er ventet at kun et fåtall av verdens land vil holde fristen, og ForUM har derfor jobbet for at Norge skal holde fristen for å holde presset oppe.

EU er blant de som har meldt at de ikke vil klare å overholde FNs frist. En rekke EU-land har derfor vedtatt egne mer ambisiøse mål, som Danmark som nå lover 70% utslippskutt. Men der EUs medlemmer ikke får melde inn egne mål til FN, står Norge fritt til å melde inn sitt nye mål til fristen. Sund-Henriksen håper derfor Rotevatn vil melde inn et nytt norsk klimamål om minst 53% nasjonale kutt innen 2030 til fristen i februar:

- Norge har tidligere sagt at vi vil vente til EU har meldt inn sitt nye mål, men den nye norske regjeringen har nå gode muligheter til å styrke norsk klimapolitikk. Nå håper vi Rotevatn vil vise at han er en ambisiøs og utålmodig klima- og miljøminister og starte sin ministerperiode med å holde FNs frist 9. februar, ved å melde inn et mer ambisiøst klimamål på 53% nasjonale kutt innen 2030, sier Sund-Henriksen.

-Gledelig at Astrup blir minister med ansvar for FNs bærekraftsmål

Forrige uke ble det klart at daværende digitaliseringsminister Nikolai Astrup også skulle bli Norges nye "bærekraftsminister". I dag ble det klart at ansvaret for å koordinere regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål videreføres i Astrups portefølje. ForUM har lenge etterlyst en mer koordinert innsats for FNs bærekraftsmål og ønsker Astrup velkommen som "bærekraftsminister".

- Om 10 år skal FNs bærekraftsmål være nådd. I tillegg til den globale innsatsen, krever målene en grønn og rettferdig omstilling i rike land som Norge. Vi håper Astrup vil gjøre en grundig gjennomgang av Norges innsats for å nå bærekraftsmålene, og at dette danner et grunnlag for en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Slik kan vi sikre en mer samstemt norsk politikk for bærekraftig utvikling nasjonalt og globalt, avslutter sier Sund-Henriksen.


Les også...

Kronikk i Bistandsaktuelt med FN-sambandet og RORG-samarbeidet:
Velkommen, bærekraftsminister Astrup!