Norge går i front i det globale klimaarbeidet

Daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen mener Norge sender et viktig signal til verden om at alle land må øke sine klimaambisjoner i 2020.

Norge går i front i det globale klimaarbeidet

-Vi veldig fornøyde med at regjeringen i dag meldte til FN at de vil kutte klimautslippene med 50-55 prosent innen 2030. Nå begynner arbeidet for at disse kuttene skal tas nasjonalt, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø

I dag la Regjeringen frem et nytt norsk mål for kutt av norske klimagassutslipp. Regjeringen vil kutte minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivået. Det nye klimamålet ble meldt inn til FN direkte på pressekonferansen, og Norge holder derfor FNs frist for å melde inn nye klimamål som er søndag 9. februar.

Mener det sender et viktig signal til verden

Daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen mener Norge med dette sender et viktig signal til verden om at alle land må øke sine klimaambisjoner i 2020.

- Dette er veldig bra! Vi hadde ikke forventet at Norge kom til å melde inn et nytt mål til FNs frist, så vi er positivt overrasket. Til nå har Marshalløyene og Surinam vært alene om å holde fristen, så ved å holde fristen går Norge i dag ut og viser globalt lederskap. Dette vil legge press på andre land til å gjøre det samme, og vil være et signal til EU om at vi forventer et høyt klimamål også fra dem, sier Sund-Henriksen.

Verdens land har så langt vist manglende ambisjoner for utslippskutt, på tross av at 2020 er året for å levere inn nye og mer ambisiøse mål til Parisavtalen. Bare to andre land har så langt meldt inn nye mål til FN, og tungvektere som USA, Australia og Japan har sagt at de ikke kommer til å melde inn nye mål.


Les ForUM og flere av våre medlemsorganisasjoner sine reaksjoner på NRK.no her


Vil arbeide for at kuttene tas nasjonalt

Forum for utvikling og miljø er en medlemsorganisasjon for over 50 norske miljø- og utviklingsorganisasjoner. Sammen har organisasjonene lenge jobbet for at Norge skal komme med et nytt mål om å kutte 53% CO2-utslipp nasjonalt innen 2030. Finansminister Jan Tore Sanner understekte på dagens pressekonferanse at Norge skal ta en lederrolle for å kutte utslipp nasjonalt og internasjonalt, i samarbeid med EU. Sund-Henriksen er mener dagens nye klimamål er en seier, men peker på at kampen ikke er over:

- Vi feirer i dag og ser dette som et viktig gjennomslag, men kommer nå til å jobbe for at disse kuttene tas nasjonalt. Målet om 50-55 prosent utslippskutt forplikter Norge til å gjennomgå en storstilt grønn omstilling, og Norge må ikke kjøpe seg fri fra ansvaret, sier Sund-Henriksen.

Nå må resten av verdens land komme på banen

Klimakuttene verdens land har meldt inn til FN tidligere, dekker kun én femtedel av kuttene som må til for å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

– Parisavtalen henger i en tynn tråd om ikke flere land kommer på banen. Ambisjonene fra verdens land må øke dramatisk for å unngå full klimakrise. Nå haster det virkelig for landene å melde inn nye mål før neste klimatoppmøte, avslutter Sund-Henriksen.