Ny publikasjon vurderer handlingsplaner for bærekraftsmålene i de nordiske landene

Ny publikasjon vurderer handlingsplaner for bærekraftsmålene i de nordiske landene

-Dette er gull verdt for Norge, som foreløpig ikke har noen nasjonal plan, sier Kathrine Sund-Henriksen i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Nordiske anbefalinger for nasjonale handlingsplaner

Ny publikasjon fra ForUM presenterer og vurderer de nordiske landenes handlingsplaner, og kommer med anbefalinger til hvordan de ulike landene bør gå fram når de eksisterende planene løper ut.

Publikasjonen har også egne anbefalinger til hvordan Norge bør gå fram i arbeidet med en nasjonal handlingsplan for alle bærekraftsmålene.

Publikasjonen er et resultat av et treårig samarbeidsprosjekt mellom ForUM og deres søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark. Med støtte fra Nordisk Råd har de nordiske paraplyorganisasjonene opprettet et nettverk for utveksling av informasjon og læring.

– Dette arbeidet er vi svært stolte av, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM. ForUM har lenge krevd at Norge utarbeider en nasjonal handlingsplan for alle bærekraftsmålene. Denne publikasjonen gir sammenlignbar kunnskap på tvers av grensene, og vi håper den vil være til inspirasjon. I fjor vedtok ForUM en rekke posisjoner hvordan regjeringen bør gå fram. Denne publikasjonen er en videreføring av det arbeidet, og vi håper både politikere og andre aktører leser den med interesse.

Norge har mye å lære av sine naboland

– For Norges vedkommende, er det mye læring å hente her, siden vi så langt ikke har utarbeidet en slik handlingsplan, sier Sund-Henriksen.

– Gjennom diskusjonene i nettverket, oppdaget vi raskt at de ulike planene hadde blitt til gjennom varierende grad av konsultasjon med sivilsamfunnet, og at de var ulike både i form og innhold, sier Sund-Henriksen.

Rapporten viser at Danmarks regjering utformet sin handlingsplan uten offisielle konsultasjoner med verken sivilsamfunn eller andre aktører som akademia, næringsliv eller privat sektor. I Sverige og Finland ble konsultasjoner holdt. I verken Sverige eller Danmark ble planene diskutert i parlamentet, i motsetning til Finland, der parlamentarikere deltok aktivt i planleggingen. Den danske og finske regjeringen rapporterer på planen til parlamentet, men den svenske gjør det ikke. ForUM mener dette gir et godt grunnlag for å utvikle en norsk handlingsplan som trekker på de beste elementene ved våre nabolands planer og prosesser.

Viktig kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere og sivilsamfunn

– Disse anbefalingene kan være en kilde for beslutningstagere og sivilsamfunnet i både Norge og andre land som ikke har nasjonale handlingsplaner for alle utviklingsmålene. Også for de landene som er i ferd med å utvide eller revidere sine planer, er det mye å hente her, sier Sund-Henriksen.

Dette er den andre publikasjonen som har kommet ut av det treårige samarbeidet. I 2019 kom publikasjonen «SDG 12 implementation in the Nordic Countries according to civil society», som gir en oversikt over hvordan de nordiske landene arbeider med bærekraftsmålet om bærekraftig forbruk og produksjon.

– For oss har samarbeidet med Fingo, Concord og 92-gruppen vært gull verdt, sier Sund-Henriksen. Vi ser fram til å videreføre dialogen og vil følge nøye med på den videre utviklingen i våre naboland.


Hold deg oppdatert med ForUMs nyhetsbrev!

Subscribe

* indicates required

Nordisk nettverk

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har nå fullført et treårig samarbeidsprosjekt med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark. Med støtte fra Nordisk Råd har de nordiske paraplyorganisasjonene opprettet et nettverk for utveksling av informasjon og læring. Samarbeidet vil fortsettes fra 2020.

Resultatet er en ny publikasjon som gir en sammenstilling av de ulike landenes handlingsplaner for FNs bærekraftsmål, og anbefalinger til hvordan de ulike landene bør gå fram når de eksisterende planene løper ut.