Velkommen til webinar om bærekraftige matsystemer

Foto: Tuan Anh Tran/Unsplash

Velkommen til webinar om bærekraftige matsystemer

Hvordan kan norsk matpolitikk bidra til å nå bærekraftsmålene? ForUM belyser sammenhenger mellom det norske matsystemet og bærekraftsmålene i et webinar etter høstens nasjonale bærekraftskonferanse.

Webinaret er flyttet til Microsoft Teams grunnet koronarestriksjonene. Du kan følge webinaret ved å følge denne lenken.

Til våren får Norge sin første nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene. For å mobilisere hele landet til en felles innsats for bærekraftsmålene, inviterer bærekraftsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til digital bærekraftskonferanse den 2 februar (utsatt fra 11. november grunnet korona). Konferansen skal belyse muligheter og utfordringer knyttet til bærekraftsarbeidet i Norge, og vise sammenhengen mellom Norges engasjement nasjonalt og internasjonalt.

I forkant av konferansen vil det arrangeres en rekke webinarer, og ForUM arrangerer i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet et webinar om bærekraftige matsystemer. Vi har invitert aktører fra politikk, akademia, næringsliv og sivilsamfunn for å diskutere hvordan norsk matpolitikk kan bidra til å nå bærekraftsmålene.

Mat står i sentrum av bærekraftsmålene. Hvordan maten produseres, distribueres og forbrukes påvirker ikke bare tilgangen til mat og folkehelsen, men også klimaet og naturen. Nærmere en milliard mennesker vil lide av sult og underernæring innen utgangen av 2020.

Klimaendringer, sykdom og naturødeleggelser kan på sikt også true norsk matsikkerhet. Det norske matsystemet henger sammen med det internasjonale og påvirker flere av bærekraftsmålene. Det er derfor viktig at også vårt matsystem er bærekraftig. Hvordan skal vi få det til?

Få med deg eventuelle oppdateringer i Facebook-arrangementet!

Program

Innledning ved Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder, ForUM
Hva er bærekraftige matsystemer og hvordan er dette koblet til de ulike bærekraftsmålene?

Innlegg ved Widar Skogan, statssekretær, Landbruks- og matdepartementet
Hva gjør norske myndigheter gjør for at det norske matsystemet skal bidra til at bærekraftsmålene nås, både nasjonalt og globalt?

Innlegg ved Hanne Møller, seniorforsker, NORSUS
Utfordringer knyttet til å jobbe med bærekraft i matsystemene på tvers av landegrenser.

Panel
Hvordan kan norsk matpolitikk kan bidra til å nå bærekraftsmålene?
Deltagere:
Widar Skogan, statssekretær, Landbruks- og matdepartementet
Hanne Møller, seniorforsker, NORSUS
Knut Andreas Lid, programsjef, Caritas Norge
Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon, BAMA

Møteleder: Eirik Lindebjerg, Styreleder i ForUM

Spørsmål fra publikum


Seminar om bærekraftige matsystemer

Tid: 19. november, kl. 12.00-13.00

Sted: Microsoft Teams

Medarrangører: Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS), Caritas Norge, Utviklingsfondet, Norges vel, Spire, Norges bonde- og småbrukarlag