COP26: ForUMs innspill

Foto: Markus Spiske/Unsplash

COP26: ForUMs innspill

Når det 26. toppmøtet om klima går av stabelen i Glasgow, styrer vi fortsatt mot en tre grader varmere klode, og det gjenstår et stort gap mellom løftene som er gitt til FN og de faktiske utslippskuttene som skjer.

Parisavtalen skapte mye håp og forventninger, men så langt har den ikke lyktes i å få verden på rett kurs. Samtidig blir ekstremvær mer vanlig og FNs klimapanel varslet kode rød.

Klimafinansiering sentralt i å løse klimakrisen

ForUM-felleskapet har forberedt et posisjonsnotat til toppmøtet, hvor vi fokuserer på at klimafinansiering er helt sentralt. I tråd med Parisavtalen og klimakonvensjonen skal høyinntektslandene gi støtte til klimafinansiering for å forberede lav- og mellominntektsland til klimaendringene. De vil måtte omstille og tilpasse seg, samtidig som de også skal kutte utslipp. Det er et prinsipp for klimafinansieringen at land har ulikt ansvar for klimakrisen og ulik kapasitet til å løse den, og derfor må rike land oppfylle sine forpliktelser og sikre tilgang til bærekraftig klimafinansiering.

- Uten stabil klimafinansiering kommer vi ikke videre i det globale klimaarbeidet, fordi fattige land ikke vil ha noen tillit til rike land, og dermed hverken ha insentiver til å gjennomføre nødvendige kutt eller evnen til å tilpasse seg klimaendringene, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM.

Norge må gjøre mer hjemme

Norge har sviktet i klimapolitikken siden Kyotoavtalen ble vedtatt i 1997. Støre-regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at de vil gjøre Norge til en pådriver for en mer internasjonal klimapolitikk og bidra til å holde oss innenfor 1,5-gradersmålet. Regjeringen sier også at de gradvis vil øke støtten til klimafinansiering til 14 milliarder i 2026, men det er fortsatt langt unna Norges rettferdige andel som er 65 milliarder kroner årlig. Denne summen er utredet i rapporten Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement, som ForUM utga sammen med Naturvernforbundet, Regnskogfondet og Kirkens Nødhjelp. I rapporten blir Norges rettferdige bidrag kalkulert ut fra våre historiske utslipp, som innebærer vårt ansvar og den gode økonomien vår som gir oss evne til å gjøre noe med klimakrisen.

Klimafinansiering alene er ikke nok. Parisavtalen hviler på tillit mellom land og det betyr at også rike land må kutte sine klimagassutslipp. Norge ligger langt bak og trenger å øke sine utslippskutt. Det er også på tide å snu om i oljepolitikken og forholde seg til klimarealitetene. Land som Norge undergraver Parisavtalen ved å fortsette subsidiering av fossil energi.

- Vi kan ikke komme til Glasgow og be andre land ta i et tak når vi ikke selv tar ansvar for vår egen politikk. Om Norge signaliserte en klimarealistisk oljepolitikk, kunne det inspirert andre land, sier Kathrine Sund-Henriksen.