Ikke send regningen til verdens fattige

Ikke send regningen til verdens fattige

En rekke norske sivilsamfunnsorganisasjoner ber regjeringen om å ikke la behovet for klimafinansiering svekke norsk innsats mot global fattigdom.

Forum for utvikling og miljø (ForUM), sammen med en lang rekke organisasjoner, er bekymret for at gode tiltak som klimafinansiering, forebygging av globale helsekriser og norsk næringsutvikling skal finansieres på bistandsbudsjettet. Dette skriver vi i et brev til regjeringen denne uken.

Bakgrunnen for brevet er utviklingsminister Tvinnereims svar på et skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein 29. oktober:

«Skal vi til enhver tid ha de mest effektive virkemidlene i vår internasjonale innsats for å bidra til bærekraftsmålene, kan det i noen tilfeller være aktuelt å vurdere finansiering som går utover OECDs regelverk for offentlig utviklingsbistand (ODA). Dette kunne for eksempel være å finansiere tiltak til globale fellesgoder som blant annet klima, samt tiltak for å forebygge og håndtere kriser, hvis vi mener dette ville være avgjørende for økonomisk vekst og velferd i utviklingsland.» (Dokument nr. 15:112 (2021-2022)).

Urettferdig, usolidarisk og ikke bærekraftig

- Norge må bidra med vår del uten å sende regningen til de som har minst ansvar for klimakrisen. Det er dypt urettferdig å kutte i bistanden for å oppfylle våre forpliktelser på andre områder, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Videre i brevet står det at organisasjonene er enige med utviklingsministeren at det trengs kraftfull innsats og en innovativ tilnærming til både virkemidler og finansieringsformer.

- En uthuling av bistanden for å betale for globale fellesgoder er ikke en type innovativ finansieringsform som vil løse utfordringene vi står overfor. Vi i sivilsamfunnet håper på en klargjøring fra regjeringen Støre på dette, sier Sund-Henriksen.


For mer informasjon kontakt: