Inviterer sivilsamfunnet til å delta i Norges gjennomgang av bærekraftsmålene

Foto: Oliver Cole/Unsplash.

Inviterer sivilsamfunnet til å delta i Norges gjennomgang av bærekraftsmålene

Forum for utvikling og miljø inviterer hele sivilsamfunnet til å si hva de mener om Norges arbeid med bærekraftsmålene. Resultatet blir presentert under FNs høynivåuke for bærekraftsmålene i juli.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har invitert ForUM til å koordinere sivilsamfunnets vurderinger av Norge sitt arbeid med bærekraftsmålene de siste fire årene. Dette er en del av Norges frivillige gjennomgang av arbeidet med bærekraftsmålene, Voluntary National Review (VNR), som blir lagt fram under FNs Høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) i juli 2021.

Rapporten skal utformes etter modell fra Finland, som la frem sin VNR i 2020.

– Finland har satt gullstandarden for involvering av sivilsamfunnet og andre ikke-statlige aktører i arbeidet med bærekraftsmålene. Det er veldig bra at Norge nå ønsker å følge den samme modellen i sin VNR-rapport, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM.

ForUM vil opprette arbeidsgrupper for hvert bærekraftsmål, og hver gruppe skal skrive én side om sitt mål. Tekstene skal vurdere suksesser og utfordringer og gi anbefalinger til veien videre. Alle organisasjonene som deltar i arbeidsgruppene, vil stå som bidragsytere.

– Vi ønsker å få med et bredt spekter av sivilsamfunnsaktører i arbeidsgruppene, og inviterer alle i sivilsamfunnet som jobber med et eller flere av bærekraftsmålene. Dette er en god sjanse til å komme med innspill til hvordan Norge skal nå målene her hjemme innen 2030, i tillegg til å bidra til global måloppnåelse, sier Sund-Henriksen.

ForUM håper at så mange ulike samfunnsaktører som mulig ønsker å bidra i prosessen.

– Sivilsamfunnet spiller en viktig rolle i å nå bærekraftsmålene og vi er veldig glade for at vi kan ta del i rapporteringen til FN. For å identifisere løsninger på problemene vi står overfor, trenger vi bredden av perspektivene sivilsamfunnet kan komme med, sier Sund-Henriksen.

Hvis din organisasjon er interessert i å delta i en eller flere arbeidsgrupper eller har spørsmål om VNR-prosessen, ta kontakt med Sondre Nave på sondre@forumfor.no så fort som mulig.


Relevante emner