Norad vil ha tettere samarbeid med sivilsamfunn

Foto: Gjermund Øystese/Flickr.

Norad vil ha tettere samarbeid med sivilsamfunn

Norad mener sivilsamfunn vil spille en viktig rolle i arbeidet med å nå bærekraftsmålene fremover. - Gode nyheter, mener flere organisasjoner.

Nylig lanserte Norad strategien «Norad mot 2030», der bærekraftsmålene spiller en enda viktigere rolle enn tidligere. Det samme gjør partnerskap med sivilsamfunn, som Norad kaller «et viktig verktøy» i verktøykassa for bærekraftig utvikling.

At Norad ønsker å samarbeide tettere, er gode nyheter for norsk sivilsamfunn, mener Forum for utvikling og miljø.

– Norads nye strategi er veldig viktig. Vi er glade for at de ønsker tett dialog og stiller gjerne opp, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Hun håper sivilsamfunnets ressurser blir utnyttet bedre fremover.

– Brede allianser er viktige for at vi skal kunne nå bærekraftsmålene, men det er også avgjørende at Norad og resten av apparatet nyttiggjør seg den særegne kompetansen sivilsamfunnsorganisasjoner besitter, sier Sund-Henriksen.

Sivilsamfunn positivt innstilt, men håper på viktige endringer

Tre av ForUMs medlemsorganisasjoner deltok under Norads arrangement «Norad mot 2030 – Partnerskap med sivilt samfunn», der hovedfokuset var et bedre samarbeid med sivilsamfunn. Alle tre er positive til et tettere samarbeid med Norad. Samtidig påpekte alle utfordringer det vil være spesielt viktig å jobbe mer med fremover.

Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) satte søkelyset på forskning, noe de mener er sentralt for å oppnå mange av bærekraftsmålene.

– Pandemien har vist oss hvor avhengig vi er av oppdatert kunnskap som alle får ta del i. Kunnskap og forskning er sentralt i strategien til Norad, og det er bra. Vi ser det som avgjørende at Norad vil legge til rette for partnerskap og samarbeid som henter frem kunnskap som utfordrer oss, som ser ting fra andre perspektiver og som har andre premisser enn våre egne, sa Sunniva Folgen Høiskar i SAIH.

For Norsk Folkehjelp er det viktig at samarbeidet mellom Norad og sivilsamfunn ikke bare handler om kontroll og rapportering, men at det også er rom for et strategisk samarbeid.

– Da vi kan samarbeide om hvordan vi best mulig kan bidra til å møte de store utfordringene som sivilt samfunnet verden over står ovenfor i dag. Utgangspunktet må ikke bli at våre sivilsamfunnspartnere skal bli mer lik oss, men at partnere bygges sterke nok til å løfte sin egen agenda. Vi må finne ut hvordan vi kan samarbeide for å felles å møte de store utfordringene rundt redusert demokratisk handlingsrom, økende ulikhet og store miljøproblemer. Strategisk partnerskap må bygge opp om folkelig organisering og de faktiske endringsaktørene i landene, sa Henriette Westhrin.

Hun viste glede over et bedre samarbeid, men var samtidig tydelig på at selve innholdet i strategien har forbedringspotensial.

– Jeg syns ikke tittelen på arrangementet gjenspeiler innholdet i strategien, men håper det vil bli rettet når vi samarbeider fremover, sa hun.

Titus Tenga, konstituert generalsekretær i Strømmestiftelsen, brukte sin taletid under arrangementet til å snakke om det økonomiske systemet og koronapandemien.

– Det er veldokumentert at det nåværende økonomiske systemet reproduserer ulikheter. Arbeidsledigheten øker, ikke bare i Sør, men også her i Nord, sa Tenga.

Deretter fulgte han opp med et spørsmål rettet direkte mot Norad.

– I hvilken grad skal Norad bruke strategien til å adressere behovet for systemisk endring av det nåværende økonomiske systemet, spurte Tenga.

Ny rapport på vei

I løpet av forsommeren kommer ForUM med en rapport om hva som hemmer og fremmer meningsfull deltagelse for norsk sivilsamfunn i internasjonale prosesser. Rapporten vil være interessant i lys av Norads nye strategi og ønske om tettere samarbeid.

– Vi inviterer Norad til dialog om hvordan vi kan bruke funnene våre til å styrke samarbeidet mellom sivilsamfunn og myndighetene i Norge. Det er en av de viktigste styrkene i det norske samfunnet, sier Sund-Henriksen.