Ny ministerkonferanse om plast og marin forsøpling på trappene – gir håp for verdens hav

Ny ministerkonferanse om plast og marin forsøpling på trappene – gir håp for verdens hav

Under FNs femte miljøforsamlings første sesjon inviterte Ghana, Tyskland og Ecuador til en ministerkonferanse som utelukkende vil handle om marin forsøpling og verdens plastproblem. – Fantastisk nyhet for verdens hav, sier ForUM-rådgiver.

Verden står overfor store utfordringer knyttet til marin forsøpling, som har vært et viktig tema under FNs miljøforsamling i flere år. Stor spenning var knyttet til om den første sesjonen ville gi håp om fortsatt fremdrift.

– Dette er en fantastisk nyhet for verdens hav, og en flott måte å avslutte den første sesjonen i FNs femte miljøforsamling på, sier Ingrid Rostad, rådgiver i Forum for utvikling og miljø, som følger miljøforsamlingen som en del av den norske delegasjonen på vegne av ForUM.

Konferansen skal etter planen holdes i utgangen av tredje kvartal i 2021.

Samarbeid mellom Ghana, Tyskland og Ecuador

Den nye konferansen skal være et samarbeid mellom Ghana, Tyskland og Ecuador, som alle har vist lederskap og gjennomføringsevne i kampen mot plast og marin forsøpling.

I 2019 ble Ghana valgt til Afrikas første regionale partner mot plast, Global Plastics Action Partnership. Myndighetene i landet har vist handlekraft ved å beskytte miljøet og skape jobber, parallelt med økonomisk vekst. Utviklingen av sirkulærøkonomien har vært det viktigste steget for å redusere plastforsøplingen.

Tyskland har også vist pågangsmot for havet. Allerede i 2015 satte Tyskland plast på agendaen under G7. Tyskland har i tillegg lansert en internasjonal finansieringsordning for å støtte konkrete tiltak knyttet til hele produksjonssyklusen til plast.

Sammen skal landene arrangere verdens første ministerkonferanse om marin forsøpling.

Sivilsamfunnet optimistisk

Sivilsamfunn fra hele verden har bedt om at den første sesjonen i FNs femte miljøforsamling skulle ivareta fremdriften i arbeidet med en global plastavtale selv om den hadde begrenset agenda.

Forum for utvikling og miljø er svært optimistisk og glad for at arbeidet med marin forsøpling ikke stopper opp som følge av pandemien.

- En slik konferanse betyr mye for arbeidet videre. Marin forsøpling er et stort problem, og har bare blitt forsterket under pandemien. Vi trenger en global plastavtale, og har ikke tid til å vente enda et år, sier Rostad.