- Vi trenger tillit mellom aktørene

- Vi trenger tillit mellom aktørene

Budskapet for vegen videre var tydelig når sivilsamfunn fra fire land delte sine erfaringer fra sitt samarbeid med myndighetene om rapportering på bærekraftsmålene.

Forum for Utvikling og Miljø (ForUM), norske myndigheter og Action for Sustainable Development arrangerte sidearrangementet «Inclusive VNRs for a sustainable and resilient recovery – a whole of society approach to leave no one behind» på FNs høynivåforum for bærekraftsmålene.

- Sivilsamfunnet ønsker samarbeid om bærekraftsmålene som er institusjonalisert og langsiktig, og som inkluderer ulike aktører og flere nivå i myndighetene. Vi trenger tillit mellom aktørene, sa professor Datuk Denison Jayasooria fra Malaysian CSO SDG Alliance.

Norge skal legge frem sin andre frivillige gjennomgang av bærekraftsmålene (VNR) under årets HLPF. Sivilsamfunnet har for første gang fått bidra med sine vurderinger av Norges arbeid med bærekraftsmålene i den offisielle rapporten.

- Vi bestemte oss tidlig for å inkludere sivilsamfunnet sine vurderinger i rapporten. Å ha med ulike syn styrker og beriker rapporten, sa Jesper Bæverfjord, seniorrådgiver i kommunal- og moderniseringsdepartementet under sin åpningstale.

- Vi ønsker å bygge på denne suksessen i fremtidig arbeid med bærekraftsmålene.

Nytt Nasjonalt Forum for Agenda 2030

For å styrke samarbeidet med sivilsamfunnet og andre samfunnsaktører i arbeidet med bærekraftsmålene, skal et nytt nasjonalt forum for Agenda 2030 opprettes. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å få med sivilsamfunnet, akademia, næringslivet og lokale myndigheter i utarbeidelsen av forumet.

Rådgiver for bærekraftsmålene i ForUM, Sondre Nave, var svært fornøyd med myndighetene ønsker å fortsette samarbeidet.

- Vi ser en positiv trend i Norge nå. Sivilsamfunnet sine bidrag er ikke bare tolerert i den offisielle rapporten, men velkomne, noe som bygger tillit mellom sivilsamfunnet og myndighetene, sa Nave.

- Denne tillitten vil være avgjørende i vårt videre samarbeid og for å utarbeide et sterkt og tydelig mandat for det nye nasjonale forumet. Rapporten som blir presentert for FN neste uke, viser at Norge har somlet på flere områder og trenger å få opp farten for å nå målene.

Ønsker internasjonalt press

Også Colombia, Sierra Leone og Malaysia har involvert sivilsamfunnet i sine rapporter til FN. Representanter fra sivilsamfunnet i disse landene hadde tydelige budskap om vegen videre.

- Å levere denne rapporten om arbeidet med bærekraftsmålene er ikke det samme som å gjennomføre Agenda 2030. Det internasjonale samfunnet må legge presse på myndigheter til å lytte til sivilsamfunnet, anerkjenne dem og jobbe sammen. Dette vil gjøre en stor forskjell, sa Lina Lara Negrette fra CCONG Colombia.

Samuel Turay fra VSO og Sierra Leone SDG Coalition pekte på viktigheten av å forankre bærekraftsmålene i befolkningen.

- Bærekraftsmålene er ikke så godt kjent i Sierra Leone. Det er viktig for oss å skale lokalt eierskap til bærekraftsmålene i denne prosessen.


FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) er et årlig FN-møte der alle verdens land samles for å diskutere fremgangen mot FNs 17 bærekraftsmål, som skal nås innen 2030. ForUM representerer sine 50 medlemsorganisasjoner i den norske delegasjonen til HLPF.
Les mer om årets HLPF her

Voluntary National Review (VNR)

En viktig del av HLPF er landenes rapportering på deres arbeid med å nå målene. Rapporteringen, kalt Voluntary National Review (VNR), er frivillig, og i 2021 skal 43 land presentere sin rapport og diskutere fremgang og utfordringer med å implementere bærekraftsmålene.

I år skal Norge rapportere til FN på sitt arbeid med å nå bærekraftsmålene. Sist gang Norge rapporterte var i 2016. Nytt i år er at også vurderinger fra sivilsamfunnet, akademia og næringslivet er med i den offisielle rapporten.

Les sivilsamfunnets vurdering her.