En samlet miljøbevegelse inviterer til lansering: "FOR NATUREN" – startskuddet for en ny norsk naturpolitikk

Andenes. Foto: Jessica Pamp

En samlet miljøbevegelse inviterer til lansering: "FOR NATUREN" – startskuddet for en ny norsk naturpolitikk

Syv norske miljøorganisasjoner: BirdLife Norge, Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Sabima, Spire og WWF Verdens naturfond inviterer til lansering av veilederen “For naturen”.

19. desember 2022 fikk verden på plass en global naturavtale som skal stanse naturtapet og gi oss mer natur innen 2030. Miljøorganisasjonene lanserer nå en historisk veileder med over 300 konkrete forslag på både politiske, juridiske og strukturelle endringer som må til for at Norge skal nå målene i naturavtalen.

Veilederen vil overrekkes til klima- og miljøminister Espen Barth Eide, etterfulgt av samtale med andre viktige samfunnsaktører.

Velkommen til årets viktigste naturarrangement om hvordan naturhensyn kan ivaretas i samfunnets ulike sektorer, og hvordan ulike samfunnsaktører kan bidra til å oppfylle naturavtalen!

OBS: Det er kun 150 plasser og det lønner seg å være tidlig ute med påmelding hvis du ønsker å delta fysisk.

MELD DEG PÅ HER: https://bit.ly/ForNaturen_


Program:

12:00 Lunsj for påmeldte deltakere

12:30–12:45 Velkommen og presentasjon av veilederen “For naturen” v/ ledere fra miljøorganisasjonene

12:45–13:00 Hvordan vil regjeringen følge opp den ambisiøse naturavtalen? v/ klima- og miljøminister Espen Barth Eide

13:00–13:15 Samtale: Hvordan sette naturen først? v/ Nikolai Winge, forfatter bak juridisk- og maktpolitisk analyse i veilederen

13:15–14:00 Samtale: En ny tid for norsk natur. Hva må samfunnet gjøre for naturen? v/ klima- og miljøminister Espen Barth Eide og andre samfunnsaktører

14:00 Mingling


Tid: 9. juni, kl. 12.00-14.00
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsalen

Arrangementet vil bli strømmet på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8b9IY1he0BY