​Siste synteserapport fra FNs klimapanel med klar beskjed til verdens ledere

​Siste synteserapport fra FNs klimapanel med klar beskjed til verdens ledere

Den sjette synteserapporten fra FNs klimapanel (IPCC) er tydelig på at vi allerede opplever store konsekvenser av klimaendringer og at det haster med tiltak. Det er fortsatt mulig å holde oppvarmingen under 1,5 grader, og et positivt funn er at klimapolitikk virker.

Mandag 20. mars ble den siste synteserapporten fra FNs klimapanel (IPCC) lansert. Den oppsummerer alle rapportene siden 2018 og gir et godt kunnskapsgrunnlag for nødvendig handling for å stoppe farlige klimaendringer. Den viser også sterke sammenhenger mellom klima og natur, og at selv 1,5 graders oppvarming vil være ekstremt skadelig for noen arter og økosystemer. ForUM vil bruke denne rapporten i vårt arbeid for å påvirke norske posisjoner i de internasjonale klimaforhandlingene. Norge må bidra til å tette finansieringsgapet og tilpasningsgapet frem mot 2030.